Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Oheň na Madagaskaru

Seznam článků v seriálu - Počet: 4

1. díl

Staletý konflikt stále planeuzamčeno
Pavel Hošek  |  12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 450, 2021/7

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň je jeden z hlavních důvodů, proč se přebohatá madagaskarská příroda rychle mění v chudá políčka a sterilní pastviny. Je ale také klíčovým nástrojem tantsaha, malgašských farmářů a chovatelů dobytka, kteří s jeho pomocí spravují svou zemi.
 
2. díl

Staletý konflikt stále planeuzamčeno
Pavel Hošek  |  1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 686, 2021/11

Minulý díl pojednával o tom, že oheň je přirozenou součástí madagaskarských savan. Proto může být v lidských rukou i užitečným nástrojem. Jak je tomu ale v deštných lesích, jejichž přirozenou součástí požáry nejsou?
 
3. díl

Staletý konflikt stále planeuzamčeno
Pavel Hošek  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 110, 2022/2

Jak jsem se pokusil vysvětlit v předchozích částech, oheň může být na Madagaskaru dobrým sluhou v savaně, ale špatným pánem v lese. Existuje však výjimka v podobě tapiových lesů, které vytvořily požárové společenstvo. Do něho posléze vstoupili i lidé a propojili s ním svou kulturu.
 
4. díl

Staletý konflikt stále plane
Pavel Hošek  |  2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 284, 2022/5

Zdá se to možná nepravděpodobné, ale lidé na Madagaskaru zakládají i požáry, které ohrožují jezerní a mokřadní biotopy. Co mohou pálením rákosí získat?