Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Staletý konflikt stále plane

Savany a pastevci
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 450, 2021/7
 |  Seriál: Oheň na Madagaskaru, 1. díl (Následující)
 |  Téma: Požáry

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň je jeden z hlavních důvodů, proč se přebohatá madagaskarská příroda rychle mění v chudá políčka a sterilní pastviny. Je ale také klíčovým nástrojem tantsaha1), malgašských farmářů a chovatelů dobytka, kteří s jeho pomocí spravují svou zemi.

Noc vysoko v horách Andringitry. Dřevěný domeček se slaměnou stříškou se krčí u třikrát vyššího balvanu. Nebe plné hvězd neruší žádné umělé světlo ani vzdálená záře měst. Na louce hoří oheň. Kolem něj se pohybují nosiči, průvodci, kuchaři – lidé z nedalekých vesnic, kteří si tu přivydělávají péčí o návštěvníky. Zpívají a tančí po celodenní práci (obr. 2). Ze tmy svítí jen oči tmavých postav.

Střih. Ve dnech, kdy píšu tento článek, se tady doma v Čechách koná noc kostelů. V našem vesnickém kostelíku sv. Anny vystoupil pěvecký sbor. Na repertoáru má i několik afrických písní. Sedím v lavici, poslouchám a vzpomínám na Andringitru. I kdyby těch sborových zpěváků byly stovky, i kdyby se jejich hlas nesl Svatým Vítem či samotným vatikánským Svatým Petrem, nevykouzlí tu zvláštní náladu, s níž každý večer čaruje pár madagaskarských venkovanů pozpěvujících a podupávajících kolem ohně. Nepomáhá ani představa tisícileté tradice katolické víry.

Čím to? Rytmický zpěv u nočního ohně kdesi v Africe rozechvívá dávno umlčené struny z časů, kdy druh Homo sapiens snad teprve vznikal. Mocně působí nedozírná noční obloha, černočerná tma, rytmus hudby, ale hlavně – OHEŇ, živel, o němž Malgaši říkají, že „krmí všechny smysly“.

Ohnivý konflikt

Fascinace ohněm jako by na Madagaskaru byla ještě větší než jinde. Mnozí vnější pozorovatelé hovoří o zemi žhářů a pyromaniaků. Skutečně. Ostrov je neustále v plamenech. Satelitní snímek pořízený v jakémkoli čase a v jakémkoli místě ukáže desítky požárů různého rozsahu (obr. 1). Oheň je na Madagaskaru příčinou staletého konfliktu vládní moci s tantsaha. Je bojem o život nebo alespoň o živobytí. Soupeří se o zdroje a způsob jejich využití.

Na jedné straně stojí široká skupina aktérů, koloniální správci a později politici nezávislého státu a ochranáři, domácí i cizozemští. Věří, že ohně je příliš mnoho a měl by se zastavit nebo alespoň zpomalit. Obviňují ho z mnoha nepěkných věcí – odlesňování, desertifikace, ztráty biodiverzity, degradace půdy či urychlení eroze. V mnohém mají pravdu. K posílení vlastního pohledu na věc využívají své moci včetně zákonů a propagandy. Druhou stranu sporu tvoří tantsaha a jejich stáda. Spoléhají na oheň jako na nástroj krajinného managementu, který jim i jejich rodinám zajišťuje živobytí. Po staletí vzdorují zákonům, zákazům i perzekucím a zakládají požáry.

„Tany misy afo misy olona. Kde je oheň, jsou i lidé.“

(Malgašské přísloví; doslova: Země, která má oheň, má i člověka.)

Oheň ovlivňoval madagaskarskou krajinu i před příchodem člověka. Zhruba před 1500 lety začalo být lidské osídlení ostrova početnější a od té doby jsou požáry častou, stálou, pravidelnou a všudypřítomnou součástí tamní přírody. Přesná plocha zasažená každoročně spalujícím živlem se jen odhaduje, ale podle oficiálních statistik je to 3 000– 30 000 km2 neboli 0,5–5 % rozlohy země. Přes 95 % z toho jsou požáry v savaně, na místech, kde se pase dobytek. Z toho lze odhadnout, že ročně plameny sežehnou čtvrtinu až polovinu všech travních společenstev ostrova.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Požáry
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Ekologie, Krajinná ekologie

O autorovi

Pavel Hošek

Mgr. Pavel Hošek (*1968) vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).
Hošek Pavel

Další články k tématu

Moderní pomocník hasiče? Pes

„Při prevenci a hašení požárů dnes zásadně pomáhají moderní technologie, ale také policejní psi,“ říká vyšetřovatel požárů Martin Kavka.

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Minulý díl pojednával o tom, že oheň je přirozenou součástí madagaskarských savan. Proto může být v lidských rukou i užitečným nástrojem. Jak je...

Požáry v krajině

Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.

Ztracený ráj?uzamčeno

Mýtus ztraceného ráje je častým námětem historické literatury. Do názvu článku jsme si vypůjčili titul básně Johna Miltona, která ovlivnila...

Nebezpečný oheň v kosmonauticeuzamčeno

Kosmonautika a raketové motory jsou s ohněm neoddělitelně spjaty, požár je však při letech do vesmíru zároveň jedním z největších strašáků....

Praha v plamenech

Od smutného večera a noci, kdy vyhořelo Národní divadlo, uplyne v létě 2021 již 140 let. Nebyl to v Praze požár první ani poslední, ale vzpomínka...

Jednoduchý sluha, ale komplexní pán

Když jsme začali připravovat články o požárech do tohoto čísla, říkal jsem si, kolik asi autorů využije známé a chytlavé přísloví o dobrém pánu a...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...