i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Staletý konflikt stále plane

Savany a pastevci
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 450, 2021/7
 |  Seriál: Oheň na Madagaskaru, 1. díl (Následující)
 |  Téma: Požáry

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň je jeden z hlavních důvodů, proč se přebohatá madagaskarská příroda rychle mění v chudá políčka a sterilní pastviny. Je ale také klíčovým nástrojem tantsaha1), malgašských farmářů a chovatelů dobytka, kteří s jeho pomocí spravují svou zemi.

Noc vysoko v horách Andringitry. Dřevěný domeček se slaměnou stříškou se krčí u třikrát vyššího balvanu. Nebe plné hvězd neruší žádné umělé světlo ani vzdálená záře měst. Na louce hoří oheň. Kolem něj se pohybují nosiči, průvodci, kuchaři – lidé z nedalekých vesnic, kteří si tu přivydělávají péčí o návštěvníky. Zpívají a tančí po celodenní práci (obr. 2). Ze tmy svítí jen oči tmavých postav.

Střih. Ve dnech, kdy píšu tento článek, se tady doma v Čechách koná noc kostelů. V našem vesnickém kostelíku sv. Anny vystoupil pěvecký sbor. Na repertoáru má i několik afrických písní. Sedím v lavici, poslouchám a vzpomínám na Andringitru. I kdyby těch sborových zpěváků byly stovky, i kdyby se jejich hlas nesl Svatým Vítem či samotným vatikánským Svatým Petrem, nevykouzlí tu zvláštní náladu, s níž každý večer čaruje pár madagaskarských venkovanů pozpěvujících a podupávajících kolem ohně. Nepomáhá ani představa tisícileté tradice katolické víry.

Čím to? Rytmický zpěv u nočního ohně kdesi v Africe rozechvívá dávno umlčené struny z časů, kdy druh Homo sapiens snad teprve vznikal. Mocně působí nedozírná noční obloha, černočerná tma, rytmus hudby, ale hlavně – OHEŇ, živel, o němž Malgaši říkají, že „krmí všechny smysly“.

Ohnivý konflikt

Fascinace ohněm jako by na Madagaskaru byla ještě větší než jinde. Mnozí vnější pozorovatelé hovoří o zemi žhářů a pyromaniaků. Skutečně. Ostrov je neustále v plamenech. Satelitní snímek pořízený v jakémkoli čase a v jakémkoli místě ukáže desítky požárů různého rozsahu (obr. 1). Oheň je na Madagaskaru příčinou staletého konfliktu vládní moci s tantsaha. Je bojem o život nebo alespoň o živobytí. Soupeří se o zdroje a způsob jejich využití.

Na jedné straně stojí široká skupina aktérů, koloniální správci a později politici nezávislého státu a ochranáři, domácí i cizozemští. Věří, že ohně je příliš mnoho a měl by se zastavit nebo alespoň zpomalit. Obviňují ho z mnoha nepěkných věcí – odlesňování, desertifikace, ztráty biodiverzity, degradace půdy či urychlení eroze. V mnohém mají pravdu. K posílení vlastního pohledu na věc využívají své moci včetně zákonů a propagandy. Druhou stranu sporu tvoří tantsaha a jejich stáda. Spoléhají na oheň jako na nástroj krajinného managementu, který jim i jejich rodinám zajišťuje živobytí. Po staletí vzdorují zákonům, zákazům i perzekucím a zakládají požáry.

„Tany misy afo misy olona. Kde je oheň, jsou i lidé.“

(Malgašské přísloví; doslova: Země, která má oheň, má i člověka.)

Oheň ovlivňoval madagaskarskou krajinu i před příchodem člověka. Zhruba před 1500 lety začalo být lidské osídlení ostrova početnější a od té doby jsou požáry častou, stálou, pravidelnou a všudypřítomnou součástí tamní přírody. Přesná plocha zasažená každoročně spalujícím živlem se jen odhaduje, ale podle oficiálních statistik je to 3 000– 30 000 km2 neboli 0,5–5 % rozlohy země. Přes 95 % z toho jsou požáry v savaně, na místech, kde se pase dobytek. Z toho lze odhadnout, že ročně plameny sežehnou čtvrtinu až polovinu všech travních společenstev ostrova.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Požáry
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Ekologie, Krajinná ekologie

O autorovi

Pavel Hošek

Mgr. Pavel Hošek (*1968) vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).
Hošek Pavel

Další články k tématu

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Minulý díl pojednával o tom, že oheň je přirozenou součástí madagaskarských savan. Proto může být v lidských rukou i užitečným nástrojem. Jak je...

Požáry v krajině

Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.

Moderní pomocník hasiče? Pes

„Při prevenci a hašení požárů dnes zásadně pomáhají moderní technologie, ale také policejní psi,“ říká vyšetřovatel požárů Martin Kavka.

Ztracený ráj?uzamčeno

Mýtus ztraceného ráje je častým námětem historické literatury. Do názvu článku jsme si vypůjčili titul básně Johna Miltona, která ovlivnila...

Nebezpečný oheň v kosmonauticeuzamčeno

Kosmonautika a raketové motory jsou s ohněm neoddělitelně spjaty, požár je však při letech do vesmíru zároveň jedním z největších strašáků....

Praha v plamenech

Od smutného večera a noci, kdy vyhořelo Národní divadlo, uplyne v létě 2021 již 140 let. Nebyl to v Praze požár první ani poslední, ale vzpomínka...

Jednoduchý sluha, ale komplexní pán

Když jsme začali připravovat články o požárech do tohoto čísla, říkal jsem si, kolik asi autorů využije známé a chytlavé přísloví o dobrém pánu...

Doporučujeme

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Můj dobrý kůň

Můj dobrý kůň uzamčeno

Eva Bobůrková  |  2. 5. 2022
Nový lék proti pokročilé rakovině prostaty schválila v březnu americká léková agentura FDA. Radiofarmakum PSMA-617 je výsledkem doktorské práce...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné