Krajinná ekologie

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 262, 2024/5

Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...

Přirozená obnova po těžbě v praxi

Přirozená obnova po těžbě v praxi s podporou

Kamila Botková | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 34, 2024/1

Těžbou v lomech a pískovnách vznikají otevřená, morfologicky zajímavá a živinami chudá stanoviště, postupně obsazovaná běžnými i vzácnými druhy...

Obnova kalamitních ploch

Obnova kalamitních ploch s podporou

Jan Leugner | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 36, 2024/1

Pro lesníky je v současnosti jedním ze základních úkolů zvyšování odolnosti lesních porostů, potažmo celých lesních ekosystémů vůči vlivům, které...

Sukcese na Mostecku

Sukcese na Mostecku uzamčeno

Markéta Hendrichová | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 708, 2023/12

Do popředí zájmu při obnově krajiny po povrchové těžbě uhlí v severních Čechách se dostává jako přírodní nástroj obnovy sukcese. Výzkumy...

V krajině: mezioborová exkurze

redakce | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 547, 2023/10

Vyučující a studenti oboru Dějiny evropské kultury KTF UK pořádají v neděli 22. října 2023 pro všechny zájemce o kulturní a přírodní souvislosti...

Extrémní požáry v Arktidě

Extrémní požáry v Arktidě

Eva Bobůrková | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 72, 2023/2

Požáry nebývalého rozsahu byly pozorovány v letech 2019 a 2020 v sibiřské Arktidě. Shořely při nich rozsáhlé plochy půdy bohaté na uhlík....

Co je dobré pro les

Ad Vesmír 101, 754, 2022/12 Článek je zajímavý a vysvětluje požáry v porostech pyrofytních dřevin i v Českosaském Švýcarsku (NPČŠ). Konstatuje, že...

Krajina je, když…

Krajina je, když…

Petr Pokorný | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 655, 2022/11

Za zády máme minulost a hledíme do budoucnosti. Doba je rychlá, ale právě proto je užitečné se občas ohlédnout. Poznání minulosti je důležitým...

Proměny ašské krajiny

Proměny ašské krajiny

Ondřej Vrtiška | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 662, 2022/11

Sp olečným úsilím českých a německých přírodovědců vznikla interaktivní webová prezentace (https://landschaftimwandel.de), která pohledem několika...

Propadne se půda po těžbě plynu?

Stanislav Opluštil | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 513, 2022/9

V poslední době přemýšlím nad tím, jak asi miliardy metrů krychlových vytěženého zemního plynu poznamenávají naši planetu. Jaký vliv na životní...