mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Krajinná ekologie

Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy

Vojen Ložek | 5. 12. 1996 | Vesmír 75, 681, 1996/12

O Novomlýnských nádržích se již psala spousta papíru, vedly se zasvěcené i méně zasvěcené diskuse v rozhlase a televizi. Nicméně nádrže tu dnes již...

Vesnice v rámci konkrétní krajiny

Jiří Sádlo | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 513, 1996/9

O úpadku dnešní české krajiny vůbec a vesnice zvlášť psal V. Cílek (Vesmír 75, 97, 1996/2). Neduhy vesnic, na které v tom článku ukázal, jsou...

Člověk a krajina Českého krasu

Václav Matoušek | 5. 6. 1996 | Vesmír 75, 338, 1996/6

Ve vztahu k Českému krasu můžeme stručně zaznamenat alespoň tři odlišné pohledy. Základem hodnocení archeologických a přírodovědných informací je...

Krajina očima ekologů

Veronika Kopecká, Jan Plesník, Igor Míchal | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 223, 1996/4

Klíč pro souběžný výklad vlastností krajiny – charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků...

Krajinná architektura

Václav Cílek | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 158, 1996/3

Podle mých zkušeností z přírodních věd vzniká na dobré vysoké škole nejméně třetina diplomových prací, které obohacují obor, o další třetině je...

Debilus loci?

Václav Cílek | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 97, 1996/2

Počátkem října uspořádala Hana Svobodová, členka IALE (International Association of Landscape, working group: Culture and Landscape), další ze...

Krajiny domova

Václav Cílek | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 399, 1995/7

Koncem 80. let se ve společné závodní jídelně v severočeském Mostu potkávali mládenci z dnes již zrušeného Ústavu krajinné ekologie s archeology ze...

HARTMUT LESER: Landschaftsökologie: Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. Mit einem Beitrag zum Prozess-Korrelations-Systemmodell von Th. Mosiman. 3. völlig neubearb. Aufl., Ulmer, Stuttgart 1991

Josef Fanta | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 163, 1995/3

Landschaftsökologie Hartmuta Lesera, vydaná r. 1976, představovala tehdy - před téměř 20 lety - skutečnou syntézu informací o krajinné ekologii...

Červi a voda

Zdeněk Vašků | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 396, 1994/7

Shromažďování znalostí o půdě a vodě má velice dlouhou historii, sahající svými kořeny až k prvým pozemským civilizacím. Za jeden z početných...

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

Vladimír Krečmer | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 130, 1994/3

Na sklonku XX. století je polyfunkčnost lesů jako přírodního obnovitelného zdroje a současně faktoru přírodního a životního prostředí obecně...