mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Krajinná ekologie

Biologická diverzita – úhel pohledu

Martin Braniš, David Storch | 1. 1. 2002 | Vesmír 81, 7, 2002/1

David Storch ani kdokoli jiný jistě nemusí interpretovat současné snižování druhové biologické rozmanitosti jako něco nepřirozeného a...

Jak vznikly jihoamerické savany

Petr Pokorný | 1. 1. 2002 | Vesmír 81, 17, 2002/1

Tropické nížiny Jižní Ameriky si mnoho lidí podvědomě spojuje s neprostupnou spletí bujného tropického pralesa. Skutečnost je však mnohem...

Delta Dunaje

Petr Pokorný | 5. 10. 2001 | Vesmír 80, 556, 2001/10

Dunajská delta, to je pět a půl tisíce čtverečních kilometrů líně tekoucích kanálů, zarostlých jezer, nedohledných rákosin a neprostupných vrbových...

Mohutná pískovcová symfonie s málo notami

Jiří Sádlo | 5. 8. 2000 | Vesmír 79, 455, 2000/8

V minulém čísle (Vesmír 79, 394, 2000/7) jsme se dověděli, že krajinný fenomén znamená odlišné místo, kde je některá z krajinných složek výrazně...

Niva – objekt výzkumu

Radan Květ | 5. 3. 2000 | Vesmír 79, 175, 2000/3

Na podzim r. 1999 se konal v brněnském Geotestu, a. s., třetí seminář na téma Niva z multidisciplinárního pohledu. Rovinaté okolí vodních toků lze...

Madagaskar

Pavel Hošek | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 322, 1998/6

Ostrov Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na Zemi. Vznikal postupně při rozpadu obřího kontinentu Gondwana. Asi před 165 miliony lety se...

Krajina – velké téma 21. století

Václav Cílek | 5. 2. 1998 | Vesmír 77, 88, 1998/2

Architekt M. Baše na nedávném sympoziu „Stavba pro venkov“ prohlásil, že na rozdíl od nás země Evropské unie již deset let vědí, že 21. století...

Krajina jako interpretovaný text

Jiří Sádlo | 5. 2. 1998 | Vesmír 77, 96, 1998/2

Krajina je živou soustavou. Není nějakou směsí vzájemně na sebe působících, leč nezávislých neživých a živých struktur, anebo hybridem živého a...

Mohou v moderní době přežít historické krajiny?

Miroslav Hátle | 5. 12. 1997 | Vesmír 76, 697, 1997/12

Třeboňsko 1) je typickou „historickou krajinou“, která vznikala vzájemným působením přírody a lidské činnosti a v průběhu několika staletí dosáhla...

Práce s krajinou a ekologie

Pavel Kovář | 5. 4. 1997 | Vesmír 76, 223, 1997/4

Václav Cílek dovede podpořit chuť experimentovat v terénu, kde není snadné dodržet podmínky standardního pokusu (Krajinná architektura, Vesmír 75,...