mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Obří sluneční bouře zachycená v grónském ledu

 |  28. 2. 2022
 |  Vesmír 101, 144, 2022/3

Slunečním bouřím se věnuje velká pozornost, protože mohou vážně ohrozit moderní energetické, komunikační, dopravní a řídicí systémy. Například v roce 2003 jedna ze silnějších slunečních bouří způsobila dočasné výpadky v elektrické přenosové soustavě podstatných částí Evropy. V Jihoafrické republice dokonce kus podobné infrastruktury zcela zničila. Pro jiný příklad si můžeme odskočit do heroického období prvních kroků v dobývání kosmického prostoru: Kdyby se některá z vesmírných misí Apollo náhodou konala v srpnu 1972 (a nikoliv v dubnu a v prosinci), byly by životy astronautů vážně ohroženy vysokým stupněm radiace v důsledku srovnatelně velké události.

Naše představy o možné síle slunečních bouří se aktuálně dramaticky posouvají spolu se zjištěním, že v roce 7176 před n. l. došlo na Slunci k události, která vystavila Zemi o dva řády většímu zatížení vysoce energetickými částicemi, než jaké jsme dosud zaznamenali přímými přístrojovými měřeními. Víme to díky stanovení obsahu kosmogenních radionuklidů 10Be a 36Cl ve vrtném jádru do grónského ledovce. Oba stabilní izotopy vznikají v atmosféře v důsledku interakcí s vyvrženou sluneční hmotou, která se v největší míře skládá z urychlených protonů (o kinetické energii někdy přesahující 500 MeV). Lze ještě připojit zajímavý detail, že k zaznamenané obří sluneční bouři došlo ve fázi dočasného minima sluneční aktivity, kdy bychom ji zrovna nejméně očekávali. Kdyby k podobné události došlo dnes, pravděpodobně by ohrozila existenci naší civilizace jako takové.

Paleari Ch. I. et al.: Nature Communications, 2022, DOI: 10.1038/s41467-021-27891-4

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Petr Pokorný

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., (*1972) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a botaniku na Biologické fakultě JČU. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je momentálně ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií. Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě UK.
Pokorný Petr

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...