Laibl Lukáš

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D., (*1987) vystudoval geologii se zaměřením na paleontologii bezobratlých na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se postembryonálním vývojem a evolucí paleozoických členovců, především trilobitů. V současné době působí v Geologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK.

Počet článků: 4

Vznášení s trilobityuzamčeno

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 394, 2023/7
S více než 21 tisíci popsanými druhy byli trilobiti významnou složkou prvohorních mořských ekosystémů. krunýř těchto členovců byl zpevněn...
 

Zkamenělé poklady z Tajšútuuzamčeno

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 168, 2023/3
Maroko nabízí fascinující pohledy do dávné minulosti. Téměř na každém kroku narazíte na zkameněliny trilobitů, amonitů a dinosaurů. Horniny poblíž...
 

Obří larvy trilobitů z Čechuzamčeno

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 730, 2017/12
Nadměrná velikost larev dávno vymřelých trilobitů má vysvětlení: způsob výživy a zeměpisnou šířku.
 

Larvy trilobitů

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 496, 2011/9
V paleozoických (prvohorních) mořích žili trilobiti především volně na mořském dně nebo v něm a někteří také aktivně plavali ve vodním sloupci. To...