i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Vznášení s trilobity

 |  10. 7. 2023
 |  Vesmír 102, 394, 2023/7
 |  Téma: Moře

S více než 21 tisíci popsanými druhy byli trilobiti významnou složkou prvohorních mořských ekosystémů. krunýř těchto členovců byl zpevněn uhličitanem vápenatým, což z nich dělalo ideální kandidáty pro fosilizaci. fascinující je, že takto zpevněný krunýř měly už i drobné trilobití larvy, menší než tečka na konci věty. díky tomu jsou trilobiti jedni z mála vymřelých živočichů, u nichž známe vývojová stadia od larev až po dospělce.

Ontogenetický vývoj dnes známe dobře asi u 180 druhů trilobitů. Stejně jako ostatní členovci i trilobiti periodicky svlékali svůj vnější krunýř, aby mohli růst. Po vylíhnutí z vajíčka se mladý trilobit skládal prakticky jen z hlavy (o pěti článcích) a jednoho nebo několika dalších článků. Nové články, ze kterých se postupně tvořil trup a poté i ocasní štít, přirůstaly při každém svléknutí. Když dosáhly počtu typického pro konkrétní druh, přidávání článků se zastavilo a trilobit se většinou už jen zvětšoval. V průběhu vývoje se také měnily proporce celého zvířete. To bylo patrné především na nejranějších stadiích, která někdy vypadala výrazně odlišně než dospělí trilobiti.

Co je to larva?

Definice larvy se liší autor od autora. někteří jako larvu označují pouze specifická stadia, jako jsou například drobné planktonní larvy měkkýšů, kroužkovců nebo korýšů. Jiní tak označují prakticky všechna stadia před dosažením dospělosti (nebo dospělé morfologie). další zase za kritérium larvy považují přítomnost metamorfózy, kdy larva je to, co jí předchází. v tomto článku, především kvůli srozumitelnosti, označuji jako larvy nejranější stadia trilobitů, ačkoli z hlediska přítomnosti metamorfózy na tento termín mají nárok především ty planktonní.

Raná vývojová stadia – larvy (viz rámeček) – trilobitů se obecně dají rozdělit na dva typy. Larvy prvního typu se vzdáleně podobají dospělým trilobitům (obr. 3). Mají sice tělo tvořené menším počtem článků, ale na jejich krunýři můžeme snadno rozlišit tři laloky, hlavovou část, článkování těla nebo i oči – jednoduše znaky, kterými disponují i dospělí trilobiti. Tyto larvy jsou většinou shora zploštělé a podobně jako většina dospělých trilobitů žily i ony na mořském dně nebo v jeho těsné blízkosti.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Moře
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie

O autorovi

Lukáš Laibl

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D., (*1987) vystudoval geologii se zaměřením na paleontologii bezobratlých na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se postembryonálním vývojem a evolucí paleozoických členovců, především trilobitů. V současné době působí v Geologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK.
Laibl Lukáš

Další články k tématu

Potíže s oceánským THCuzamčeno

Zkratka THC, v oceánografických kruzích stejně známá jako její ekvivalent mezi příznivci konopných rozkoší, označuje termohalinní výměník –...

(Ne)těžit suroviny z mořského dnauzamčeno

V červenci se koná zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Na programu bude i jednání o přijetí pravidel těžby strategických nerostných...

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

Člověk se pomocí vědeckých pozorování snaží co nejlépe popsat svůj mnoharozměrný svět. výsledky však ovlivňuje měřítko, úhel pohledu. na volbě...

Navigace a mapy z druhého konce světauzamčeno

Evropský charakter navigace a orientace v mapách jsou už dnes nedílnou součástí globálního paradigmatu v kartografii. Na druhém konci světa však...

I suchozemci Češi zkoumají moře

Mořský výzkum sice nepatří v České republice k běžným oborům, přesto má poměrně dlouhou tradici. První návrh na založení vlastní české výzkumné...

Budoucnost v záři živých světeluzamčeno

Je klidná teplá noc. Jižní Pacifik. Vánek stěží fouká a vlnka se líně přelévá přes vlnku. Zato dole v hlubinách, kde je voda mrazivá a kam ani...

Námořní dějiny Čech a Moravyuzamčeno

Nepočítáme-li několik let, během nichž král Přemysl Otakar II. rozšířil svou moc až k Jaderskému moři, mohli obyvatelé českých zemí sotvakdy...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...