i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Navigace a mapy z druhého konce světa

Příspěvek ke kulturní kartografii
 |  10. 7. 2023
 |  Vesmír 102, 410, 2023/7
 |  Téma: Moře

Evropský charakter navigace a orientace v mapách jsou už dnes nedílnou součástí globálního paradigmatu v kartografii. Na druhém konci světa však stále existují, nejen v kolektivní paměti, jiné kulturní varianty porozumění geografickému prostoru.

„Umění vedení malého člunu na moři jsme ocenili opakovaně s kolegou Martinem Soukupem i během našeho terénního výzkumu, když jsme se plavili z ostrova Nová Británie na Nové Irsko či při jiné cestě obeplouvali ostrov Manus. Tak jako se mladí v Thajsku naučí brzy jezdit na motorce, musí se mladí obyvatelé ostrovů naučit řídit malý člun. Se zatajeným dechem a notnou dávkou obav jsem pozoroval schopnost Papuánců předvídat nárazy vln a odvozovat jejich průběh podle blízké pevniny. A co teprve na zcela otevřeném moři?“ (Z antropologického deníku autora; viz rovněž obr. 1–2)

Když člověk postupně nasává vlastní kulturu, osvojuje si jednu konkrétní podobu pojetí světa. Časem všechno kolem sebe vnímá automaticky, všedně. Co se týče referenčního rámce u orientace, navigace, map, daleko největší vliv má charakter přírodního prostředí, v němž příslušná společnost žije. Různé formy mapování území a navigace v geografickém prostoru lze označit za jednu z kulturních univerzálií: toho, co lze najít u všech kultur, ale co získává různé podoby.

Referenční rámce a sociálně-kulturní role mapy

Při navigaci či orientaci v mapách už téměř nikoho z nás nenapadne neřídit se podle světových stran. Tento referenční rámec (viz rámeček) je pradávný a je nejspíše spojen s orientačními body na obloze, kdy naši předchůdci postřehli základní fyzikální principy a časové periody pohybů vesmírných těles. Již zde je možné nalézt kulturní varianty, v nichž se uplatňuje pojmenování podle převládajících větrů, živlů, božstev, propojení s barvami, varianty s pěti světovými stranami a tak dále. V jazyce některých kultur (například australských domorodých kmenů) dokonce tento koncept nahradil egocentrické, tedy relativní směry jako před, za, vpravo a vlevo. Místo „židle stojí vpravo od stolu“ příslušník některého z těchto kmenů řekne „židle stojí západně od stolu“. Většina jazyků vychází z rámce, který využívá dráhy Slunce, směru vodního toku, sklonu terénu či směru k pobřeží. Mapa je podobně jako jiné artefakty sociální, respektive kulturní dokument. V této souvislosti je třeba si uvědomit, k čemu mapy či náčrty v minulosti lidem sloužily. Jejich obecnou funkcí je bezesporu uchování paměti. Mapa má nicméně řadu specifických funkcí: může jít o itinerář, zeměpisný slovník, bestiář, orientační či didaktickou pomůcku, prostředek sebevyjádření autora. Její další funkce dnes můžeme spíše odhadovat: součást náboženského ritu, tance, společenská zpráva?

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Moře
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: , Kulturní a sociální antropologie

O autorovi

Jan D. Bláha

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., (*1981) vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zabývá se mj. kulturním a sociálním rozměrem kartografie a uplatněním mentálních map v geografii a kulturní antropologii. V současné době působí na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem a na katedře geomatiky ČVUT v Praze.

Další články k tématu

Potíže s oceánským THCuzamčeno

Zkratka THC, v oceánografických kruzích stejně známá jako její ekvivalent mezi příznivci konopných rozkoší, označuje termohalinní výměník –...

(Ne)těžit suroviny z mořského dnauzamčeno

V červenci se koná zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Na programu bude i jednání o přijetí pravidel těžby strategických nerostných...

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

Člověk se pomocí vědeckých pozorování snaží co nejlépe popsat svůj mnoharozměrný svět. výsledky však ovlivňuje měřítko, úhel pohledu. na volbě...

I suchozemci Češi zkoumají moře

Mořský výzkum sice nepatří v České republice k běžným oborům, přesto má poměrně dlouhou tradici. První návrh na založení vlastní české výzkumné...

Budoucnost v záři živých světeluzamčeno

Je klidná teplá noc. Jižní Pacifik. Vánek stěží fouká a vlnka se líně přelévá přes vlnku. Zato dole v hlubinách, kde je voda mrazivá a kam ani...

Vznášení s trilobityuzamčeno

S více než 21 tisíci popsanými druhy byli trilobiti významnou složkou prvohorních mořských ekosystémů. krunýř těchto členovců byl zpevněn...

Námořní dějiny Čech a Moravyuzamčeno

Nepočítáme-li několik let, během nichž král Přemysl Otakar II. rozšířil svou moc až k Jaderskému moři, mohli obyvatelé českých zemí sotvakdy...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...