Dreiseitl Ivo

Ing. Ivo Dreiseitl, Ph.D., (*1959) zastává funkci experta pro geologii v mezinárodní organizaci Interoceanmetal (IOM) se sídlem v polském Štětíně, zároveň v IOM zastupuje ČR. Kromě klasické mořské geologie se věnuje i inženýrské geologii, spočívající ve studiu fyzikálních a mechanických vlastností sedimentů, včetně polymetalických konkrecí, na mořském dně. Je přímým účastníkem šesti zaoceánských expedic do rudní provincie Clarion-Clipperton v Tichém oceánu. V  letech 2003–2004, 2011–2012 a 2021–2022 plnil funkci zástupce generálního ředitele IOM. Před svým nástupem do organizace IOM zastupoval ČR na pravidelných zasedáních Mezinárodního úřadu pro mořské dno a v letech 2002–2005 zastával funkci člena jeho finančního výboru.

Počet článků: 1

(Ne)těžit suroviny z mořského dnauzamčeno

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 382, 2023/7
V červenci se koná zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Na programu bude i jednání o přijetí pravidel těžby strategických nerostných...