i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Námořní dějiny Čech a Moravy

A proč toto slovní spojení není protimluv
 |  10. 7. 2023
 |  Vesmír 102, 400, 2023/7
 |  Téma: Moře

Nepočítáme-li několik let, během nichž král Přemysl Otakar II. rozšířil svou moc až k Jaderskému moři, mohli obyvatelé českých zemí sotvakdy pokládat některé pobřeží za „své“, a tím méně si činit nárok na území ležící za nimi. To ale neznamená, že by se jich dění na hladinách moří a oceánů netýkalo.

Antigonus: „Víš tedy určitě, že přistáli jsme u pustých českých břehů?“

William Shakespeare, Zimní pohádka, 1610 [1]

Naopak. Od prvních nesmělých pokusů portugalských a italských plavců, kteří se od 14. století pokoušeli odpoutat od dohledu pevné země a dospět k novým a neprobádaným světům, do střední Evropy pronikaly nejen zprávy o báječných objevech, ale především jejich politické, hospodářské a kulturní důsledky. Z tohoto úhlu pohledu slova „námořní dějiny českých zemí“ neznějí jako protimluv. Tak jako všechny ostatní evropské regiony, i Čechy a Morava byly na prahu novověku vtaženy do sítě globálních vazeb, nesených mořskými vlnami. Důsledky průzkumných výprav i námořních bitev se dominovým efektem přenášely také do evropského vnitrozemí.

Rozbouřené vlny a nové světy

Obyvatelé Evropy se již od pravěkých dob naučili využívat výhod dopravy po vodě pro výměnu zboží i informací. V době vrcholícího starověku se Středozemní moře stalo pro římské impérium mořem „naším“ nebo „vnitřním“ (Mare Nostrum, Mare Internum), a právě to umožnilo intenzivní komunikaci mezi Evropou, Afrikou a Asií. Stejnou roli hrálo ve středověku a raném novověku, jak přesvědčivě demonstroval francouzský historik Fernand Braudel.[2] Díky intelektuálním a kulturním podnětům, jejichž transfer doprovázel obchodní směnu, dosáhla evropská kultura na prahu novověku nové fáze rozmachu.

Jinak to bylo s oceány kolem evropských břehů. Ty pro obyvatele kontinentu dlouho zůstávaly nepřekročitelnou bariérou, uzavírající známý svět. Rybáři i kormidelníci obchodních korábů se snažili držet na dohled od pobřeží. Oceán znamenal nebezpečí, nepředvídatelnost, hrozby z hlubin. Prudkou změnu přineslo až 15. a 16. století. Renesanční touha po poznání a zbohatnutí, oživení zeměpisných a astronomických znalostí starověku, nové navigační pomůcky a konstrukční vylepšení plavidel, které umožnilo lepší manévrování a delší cesty bez nutnosti zásobování, to vše podněcovalo snahy vyrvat i oceánu jeho tajemství.

Nyní vidíte 13 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Moře
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Markéta Křížová

Prof. Markéta Křížová, Ph.D., (*1974) vystudovala etnologii a historii na Filozofické fakultě UK, působí ve Středisku iberoamerických studií FF UK.
Křížová Markéta

Další články k tématu

Potíže s oceánským THCuzamčeno

Zkratka THC, v oceánografických kruzích stejně známá jako její ekvivalent mezi příznivci konopných rozkoší, označuje termohalinní výměník –...

(Ne)těžit suroviny z mořského dnauzamčeno

V červenci se koná zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Na programu bude i jednání o přijetí pravidel těžby strategických nerostných...

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

Člověk se pomocí vědeckých pozorování snaží co nejlépe popsat svůj mnoharozměrný svět. výsledky však ovlivňuje měřítko, úhel pohledu. na volbě...

Navigace a mapy z druhého konce světauzamčeno

Evropský charakter navigace a orientace v mapách jsou už dnes nedílnou součástí globálního paradigmatu v kartografii. Na druhém konci světa však...

I suchozemci Češi zkoumají moře

Mořský výzkum sice nepatří v České republice k běžným oborům, přesto má poměrně dlouhou tradici. První návrh na založení vlastní české výzkumné...

Budoucnost v záři živých světeluzamčeno

Je klidná teplá noc. Jižní Pacifik. Vánek stěží fouká a vlnka se líně přelévá přes vlnku. Zato dole v hlubinách, kde je voda mrazivá a kam ani...

Vznášení s trilobityuzamčeno

S více než 21 tisíci popsanými druhy byli trilobiti významnou složkou prvohorních mořských ekosystémů. krunýř těchto členovců byl zpevněn...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...