Bláha Jan D.

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., (*1981) vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zabývá se mj. kulturním a sociálním rozměrem kartografie a uplatněním mentálních map v geografii a kulturní antropologii. V současné době působí na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem a na katedře geomatiky ČVUT v Praze.

Počet článků: 1

Navigace a mapy z druhého konce světauzamčeno

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 410, 2023/7
Evropský charakter navigace a orientace v mapách jsou už dnes nedílnou součástí globálního paradigmatu v kartografii. Na druhém konci světa však...