Winterová Barbora

Mgr. Barbora Winterová (*1993) vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na téže fakultě se jako doktorandka zabývá výzkumem ekologie na velkých prostorových škálách, přičemž jako modelový systém používá společenstva ryb korálových útesů, jejichž ochrana je jejím druhotným zaměřením.

Počet článků: 3

Cena za ochranu přírodyuzamčeno

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 28, 2024/1
Chráněné oblasti pomáhají zamezit úbytku přírodní rozmanitosti. Ochrana přírody však nemůže být účinná, pokud ji za svou nepřijmou místní...
 

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 405, 2023/7
Člověk se pomocí vědeckých pozorování snaží co nejlépe popsat svůj mnoharozměrný svět. výsledky však ovlivňuje měřítko, úhel pohledu. na volbě...
 

Biodiverzita očima taxonomůuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 454, 2022/7
Pokud chceme chránit biodiverzitu, musíme ji nejprve popsat. Popisu forem života se věnuje biologická taxonomie, která organismy zároveň...