Matfyz_pivo

Mgr. Petra Hájková

Mgr. Petra Hájková, Ph.D., (*1975) pracuje v Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a v Botanickém ústavu AV ČR, kde se dlouhodobě věnuje paleoekologii a ekologii rašelinišť. Zajímá ji především historie vápnitých slatinišť, kterou zkoumá pomocí analýzy rostlinných makrozbytků.

Počet článků: 1

Kulturní, a přesto cennéuzamčeno

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 712, 2020/12
Rekonstrukce minulosti pomáhá chránit současná společenstva rostlin a živočichů. Lidskou činností jsou nejvíce zasažena plošně omezená stanoviště,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné