i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Pestrá minulost druhové rozmanitosti

 |  6. 12. 2021
 |  Vesmír 100, 776, 2021/12

Jak se utvářela druhová bohatost středoevropské krajiny po skončení poslední doby ledové? Vystačíme si při prognózách budoucnosti naší přírody s představami o závislosti jejího vývoje na klimatických změnách a lidském působení? Nejnovější paleoekologické poznatky podporují představu, že ačkoli klima a člověk jsou klíčové faktory, výsledek závisí na konkrétních aktérech – druzích a jejich ekologických nárocích. A také na hřišti, na kterém se hraje – na biogeografickém kontextu.

Když začneme zkoumat něco tak abstraktního, jako jsou historické změny druhové bohatosti, je užitečné nejen zjistit, co bylo o věci vybádáno, ale také formulovat očekávání vyplývající z obecnějších ekologických zákonitostí. Základním východiskem může být skutečnost, že na přelomu poslední doby ledové a holocénu (před asi 11 700 lety) se výrazně oteplilo. To podmínilo různě rychlou, ale každopádně silnou reakci ekosystémů, vedoucí k hluboké proměně středoevropské přírody. Nechme nyní stranou, že tomuto oteplení předcházelo několik méně výrazných teplých výkyvů v období pozdního glaciálu.

„Nejvýraznější nárůst diverzity rostlin je spjatý s nástupem zemědělství, a tedy s rozvojem pestré kulturní krajiny.“

Pravděpodobně nejnápadnější zákonitostí rozmístění druhové bohatosti na Zemi je latitudinální gradient diverzity: druhová bohatost na různých kontinentech klesá od tropů kypících diverzitou přes průměrně druhově bohaté střední zeměpisné šířky až po chudé polární oblasti. Propojením uvedených poznatků můžeme vytvořit náš první model (obr. 1A): druhová bohatost během holocénu trvale stoupala, jak se společenstva rostlin a živočichů dosycovala teplomilnými prvky z druhově bohatého jihu Evropy. Vymíralo jen relativně málo druhů z chudého fondu severských chladnomilů, snad s výjimkou specifické fauny savců [1]. Konkrétní průběh růstu druhové bohatosti závisel například na podílu rychle a pomalu se šířících druhů.

Znalce nejspíš tak jednoduchý model neuspokojí. Teplota jistě nebyla jediným ekologickým faktorem odlišujícím předchozí dobu ledovou od holocénu. Přírodu doby ledové si dnes nepředstavujeme jako monotónní severskou tundru, ale spíš jako pestrou mozaiku chladné stepi, tundry a tajgy, která dnes nemá v Evropě obdoby. Útočiště v ní místy nacházely i poměrně teplomilné druhy. A při úvahách o změnách diverzity sotva můžeme odhlédnout od dalších pravidel rozmístění druhové bohatosti v různých středoevropských ekosystémech – především v lesích, které v průběhu holocénu prošly dynamickým vývojem. Touto problematikou se před časem zabýval tým Milana Chytrého z Masarykovy univerzity, a to pomocí studia moderních analogií lesních ekosystémů různého vývojového stáří na jižním Uralu [2]. My však pro rekonstrukci druhové bohatosti na úrovni krajiny musíme vzít v úvahu i další, zejména nelesní biotopy, které jsou klíčové pro druhovou bohatost řady taxonomických skupin. Dostáváme se tak ke klasické paleoekologické otázce historie lesa a bezlesí ve střední Evropě.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Ekologie

O autorech

Vojtěch Abraham

Michal Horsák

Jan Roleček

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné