Roleček Jan

Mgr. Jan Roleček, Ph.D., (*1976) vystudoval ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF UP v Olomouci a botaniku na PřF MU v Brně. Pracuje v Botanickém ústavu AV ČR a Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně. Věnuje se studiu ekologie, diverzity a historie vegetace, přičemž se zaměřuje na nížinné ekosystémy dubových lesů a stepních luk ve střední a východní Evropě.

Počet článků: 2

Pestrá minulost druhové rozmanitostiuzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 776, 2021/12
Jak se utvářela druhová bohatost středoevropské krajiny po skončení poslední doby ledové? Vystačíme si při prognózách budoucnosti naší přírody s...
 

Comeback středoevropské lesostepiuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 424, 2019/7
Když v únoru letošního roku publikoval časopis České botanické společnosti Preslia výsledky studie diverzity suchých trávníků střední a východní...