Straka Ladislav

Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.), (*1975) vystudoval elektrotechniku na FEI VUT Brno a fyzikální inženýrství na Aalto University, Finsko. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zabývá od roku 2016 experimentálním výzkumem funkčních magnetických materiálů.

Počet článků: 1

Budeme používat magnetické svaly?uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 232, 2020/4
Výhodou magnetické tvarové paměti – tedy obnovení původního tvaru materiálu působením magnetického pole – je rychlá odezva a bezkontaktní aktivace...