Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Heczko Oleg

Mgr. et Ing. Oleg Heczko, Dr., (*1964) vystudoval aplikovanou mechaniku na FS ČVUT a fyziku pevných látek na MFF UK. Po návratu z mnohaletého pobytu v zahraničí jako Purkyně fellow se stal vedoucím oddělení magnetických měření a materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Věnuje se experimentální fyzice pevných látek a magnetismu se zaměřením na magnetické a multiferroické materiály.

Počet článků: 1

Budeme používat magnetické svaly?uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 232, 2020/4
Výhodou magnetické tvarové paměti – tedy obnovení původního tvaru materiálu působením magnetického pole – je rychlá odezva a bezkontaktní aktivace...