Sucháčková Bartoňová Alena

RNDr. Alena Sucháčková Bartoňová, Ph.D., (*1989) vystudovala entomologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Své doktorské studium zaměřila na biogeografii motýlů balkánských stepí. Od roku 2013 působí také v Entomologickém ústavu AV ČR, kde zkoumá motýly a snaží se propojit terénní zkušenosti s informací ukrytou v populační genetice.

Počet článků: 2

Velcí býložravci a změny klimatu II.uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 224, 2020/4
Už někdy v šedesátých letech si zejména evropští ochránci přírody pod tíhou důkazů o nárocích mizejících druhů uvědomili, že řada stanovišť...
 

Velcí býložravci a změny klimatu I.uzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 154, 2020/3
Nepozorovaně ze strany stratégů ochrany přírody, zato s velikým pozdvižením na straně akademické probíhají v ochraně přírody dvě revoluce,...