Vodrážková Veronika

Mgr. Veronika Vodrážková (*1985) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 4

Cykly

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 244, 2020/4
Slovo cyklus pochází z řeckého kýklos a do našeho jazyka se dostalo přes latinské cyclus s významem kruh, kolo, oběh. Souvislost s cyklistikou,...
 

Jak vejděříte?

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 676, 2018/11
Jedna z prvních frází, kterou se učíme při osvojování si cizích jazyků, je základní otázka společenské konverzace: Jak se máte?, Jak se vede?...
 

Rozezvučený slovník

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 668, 2016/11
Ačkoliv se nám to v dospělosti v praktickém životě hodí málokdy, pamatujeme si z dětství zcela přesně, jak odpovědět na stále se opakující otázky...
 

Slovník pro labužníky

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 364, 2015/6
Listovat jídelním lístkem nebo reklamním prospektem s potravinami je mnohdy jako listovat atlasem světa. Cestujeme napříč státy spolu s anglickou...