Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

3647

 |  6. 4. 2020
 |  Vesmír 99, 198, 2020/4

Společná zemědělská politika (SZP) Evropské unie musí doznat výrazných změn, má-li podpořit proměnu evropského zemědělství směrem k udržitelné výrobě potravin, ochraně biologické rozmanitosti, boji s klimatickými změnami a ochraně půdy i vod. Evropskému parlamentu, členským státům EU a Evropské komisi je proto určena výzva k přijetí příslušných opatření, publikovaná v odborném časopise People and Nature. Koordinuje ji Guy Pe’er z Centra pro integrativní výzkum biologické rozmanitosti iDiv v Lipsku a v době uzávěrky Vesmíru ji podpořilo už 3647 vědců, z toho přes dvě stovky z České republiky. Včetně člena redakční rady Vesmíru Davida Storcha a řady našich autorů.

SZP loni disponovala rozpočtem 58,4 miliardy eur. To představuje 36 % celkového rozpočtu EU. Vědci oceňují, že návrh SZP pro další roky obsahuje kroky k lepšímu, stále však vidí řadu problémů. Jedním z nich je pokračující vysoký podíl přímých plateb na plochu s nízkými environmentálními požadavky. Systém nenutí zemědělce přijímat funkční opatření a například budovat pestrou krajinnou mozaiku (meze, mokřady, aleje…), zadržovat vodu v krajině a rozumně nakládat s vegetací i s půdním pokryvem. Pojištění proti rizikům spojeným se změnou klimatu by mělo být podmíněno konkrétními opatřeními proti suchu, nekontrolovaným požárům, povodním, ztrátám půdy a emisím skleníkových plynů.

Členské státy si mohou jednotlivá nařízení vykládat značně volně, protože jsou nekonkrétní, netransparentní a lze je snadno obejít. Expertní znalosti potřebné k nastartování potřebných změn jsou přitom k dispozici a vědci nabízejí svou pomoc.

„Je nezpochybnitelné, že průmyslové zemědělství, které využívá velké množství hnojiv a pesticidů, a v případě ČR se provozuje na obrovských lánech bez ekologických prvků jako meze, louky, mokřady a stromořadí, je hlavní příčinou úbytku biodiverzity a kontaminace vod sloučeninami dusíku a pesticidy. V této formě by nemělo být podporováno z veřejných peněz,“ upozorňuje na jeden z problémů Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a České geologické služby (viz také Vesmír 98, 210, 2019/4).

Pe‘er G. et al.: People and Nature, 2020, DOI: 10.1002/pan3.10080; seznam signatářů – DOI: 10.5281/zenodo.3685632

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné