i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Šumava: štěpení společnosti a krize vědy

 |  6. 4. 2020
 |  Vesmír 99, 222, 2020/4
 |  Téma: Jazyk

Mediálně mimořádně exponovaná debata o přístupu ke správě našeho největšího národního parku trvá už téměř třicet let. Spoustu textů a energie Šumavě věnovali senátoři i prezidenti. Já jsem svou energii věnoval tomu, abych popsal, jakým „jazykem“ se o národním parku mluvilo a komu to vyhovovalo.

Na jazyk a jeho užívání – mluvení či psaní – lze pohlížet různými způsoby a z mnoha úhlů. Jednou z možností je nazírání jazyka jakožto prostředku sloužícího k nastolování anebo udržování výhodného společenského postavení či rovnou hegemonie. Dobré sociální pozice lze dosáhnout různými veskrze symbolickými cestami. Mohou být neverbální, například rozhodnutí investovat do vlastnictví luxusního automobilu, i verbální, což může být jednak důsledné akceptování a reprodukování výhodného názoru či příběhu, jednak třeba výhodné jazykové zarámování vlastního konání a současné zajištění toho, aby tento rámec přijalo a dále šířilo i okolí. Vhodným komplexním příkladem tohoto jevu je zajišťování legitimity mocenské pozice ze strany panovníků. Nepřijít o moc neobnášelo pouze nutnost přímo ji uplatňovat například formou války, ale také disponovat adekvátním sídlem a ošacením nebo mít kontrolu nad podobou a distribucí řečí, jež nesly akceptovatelný a obtížně nahraditelný příběh přirozenosti vlastní svrchovanosti.

Soubor možností a mezí, nastavujících takový jazykový (resp. obecně textový) provoz, jímž je v daném komunikačním prostoru zajišťována konkrétní mocenská konstelace, nazýváme diskurzem. Tyto možnosti a meze netkví nikde jinde než právě v textech v širokém smyslu slova (tzn. včetně jiných znakových systémů, jako je obraz) a jejich neustálé (re)produkci.

Tak jako Karel IV. věnoval nepřetržité úsilí budování a udržení příběhu o své přímé vazbě na přemyslovskou rodovou linii (pořídil v jeho rámci také vlastní český překlad svatováclavské legendy), věnuje zase český prezident Miloš Zeman mnoho svých (řečových) sil upevňování či restituci nesamozřejmého příběhu o přirozeném (kulturním) napětí mezi „muslimským“ a „křesťanským“ světem. Je to právě diskurz, na jehož základě se v českém prostředí poměrně úspěšně etabloval nejen obraz jednoty původu člověka a jeho náboženského vyznání, ale expandovaly také motivy bezpečí či identity – prvky, které Zemanovi zajišťují mimo jiné stálou podporu potřebnou pro nabytí a udržení vlivu na podobu české zahraniční politiky.

Je tedy patrné, že vztah jazyka a moci nikdy není samozřejmý, jeho konkrétní podoba totiž vždy konvenuje konkrétním aktérům a jejich (politické) agendě. Z této perspektivy jsem se zaměřil na dlouhodobou debatu o Národním parku Šumava.

Vědec, nebo aktivista?

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Jazyk
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Politologie, Lingvistika

O autorovi

Michal Hořejší

Mgr. Michal Hořejší, Ph.D., (*1983) se zabývá kritickou analýzou diskurzu, především vztahem environmentálních témat a politiky. V letech 2012–2020 působil v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, mezi roky 2017–2020 byl redaktorem časopisu Naše řeč. V roce 2022 publikoval knihu Politika lesa, která představuje analýzu a interpretaci mediálního diskurzu o národním parku Šumava. V letech 2021–2023 byl členem Ústavu bohemistiky FF Jihočeské univerzity.
Hořejší Michal

Další články k tématu

Nenápadný půvab gestikulaceuzamčeno

Gesta nejsou nějakou tajnou, paralelní „řečí těla“, jak se nás snaží přesvědčit různí „experti na komunikaci“, ani pouhým doprovodem jazykového...

Pak jsem vyspinkal pokojíčkuuzamčeno

Patrně v každém rodiči vyvolávají jazykové výtvory jeho dítěte alespoň občas pousmání. Někdy se ptáme, kde na to ty děti přišly. Tak jako třeba...

Twitter v rukou psychologů

Stejně jako je deprese poruchou mozku, která zvyšuje jeho citlivost vůči stresu a negativním podnětům, je i poruchou mezilidských vztahů, v nichž...

Když se pletou psi a osliuzamčeno

Představte si, že někomu něco vyprávíte a on se tváří, že to, co říkáte, vůbec nedává smysl. A vy nechápete proč. Nebo se chcete zeptat, kde máte...

„Krásná řeč“ starověkých Egypťanůuzamčeno

Od proslulého zvolání „Mám to!“, kdy francouzský učenec Jean F. Champollion při studiu Rosettské desky jako první pochopil princip egyptského...

Misionáři, bible a vymírající jazykyuzamčeno

Máte-li možnost, zavítejte na bohoslužbu v některém z kostelů na Papui Nové Guineji. Kromě Božího slova se vám tam velmi rychle dostane poučení o...

Jak určit autora textuuzamčeno

Byli Moliére či Shakespeare skutečně autory všech jim připisovaných děl? Na podobné otázky odpovídá stylometrie, disciplína zabývající se...

Je myšlení závislé na jazyku?uzamčeno

Jak souvisí jazyk a myšlení? Jsou naše myšlenky závislé na našem rodném jazyce? A pokud ano, jak se taková závislost projevuje? A lze ji zkoumat...

Nakolik si vlastně rozumíme?

Psycholingvistický výzkum porozumění jazyku po dlouhou dobu implicitně předpokládal, že si v komunikaci vzájemně rozumíme a že případné...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...