i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Nenápadný půvab gestikulace

 |  13. 7. 2020
 |  Vesmír 99, 450, 2020/7
 |  Téma: Jazyk

Gesta nejsou nějakou tajnou, paralelní „řečí těla“, jak se nás snaží přesvědčit různí „experti na komunikaci“, ani pouhým doprovodem jazykového vyjadřování. Naopak jsou s mluvenou řečí nenáhodně a přirozeně svázána. Gestikulujeme i tehdy, když jsou gesta zdánlivě nepotřebná – když mluvíme sami se sebou nebo s někým telefonujeme.

Pohled na roli gestikulace se v posledních dvou desetiletích ve vědách o jazyce proměňuje – a spolu s tím i mnohá dřívější přesvědčení o lidské komunikaci mění svou tvář nebo jsou zcela opouštěna.

Rozvoj systematického výzkumu gestikulace, tj. gest doprovázejících řeč, je důsledkem zvýšeného zájmu o výzkum mluveného jazyka jako takového. Ten byl po dlouhá desetiletí dvacátého století v porovnání s výzkumem psaného jazyka na druhé koleji, a to mimo jiné z důvodů veskrze praktických: psané texty jsou mnohem dostupnější než mluvené projevy, které jsou náročnější na sběr i zpracování. To je patrné dodnes: reprezentativní jazykový korpus současné psané češtiny SYN2015 obsahuje 100 milionů textových slov, zatímco dosud největší korpus mluvené češtiny ORAL obsahuje 5,4 milionu textových slov. Taková asymetrie ve velikosti výzkumného materiálu může přispívat k různým chybným závěrům, například že mluvený jazyk je jakousi omezenou protoverzí komplexnějšího, a tudíž kultivovanějšího jazyka psaného, tedy že se neliší povahou, ale kvalitou.

I přes omezené zdroje dat nám však dosavadní výzkum mluveného jazyka spolehlivě ukazuje, že mezi psanými a mluvenými projevy je tolik pravidelných odlišností, daných jejich různým způsobem produkce i percepce, že je vhodné mluvit o dvou různých modalitách (viz rámeček), svébytných senzorických a sémiotických komunikačních světech, a ve výzkumu jim věnovat srovnatelnou pozornost.

Modality jazyka

Jazyk a smysly. Modalitami jazyka většinou chápeme senzorické kanály, které používáme pro produkci a porozumění jazyku. Sluchová (auditivně-orální) modalita je primární kanálem pro mluvený jazyk, vizuální (vizuálně-manuální) modalita hraje prim u jazyků znakových (jejichž znaky nejsou nahodilá gesta, ale konvenční symboly stejně jako slova mluvených jazyků. Vedle toho ale i ve znakových jazycích najdeme gesta). Nelze říci, že by jedna z modalit byla z hlediska jazyka dominantní – v obou může být jazyk realizován plně, se stejnou expresivní silou.

Sémiotické modality. Modalitami jazyka někdy rozumíme tzv. sémiotické kanály, jako jsou mluvená řeč, znaky znakového jazyka, gesta, písmo nebo třeba morseovka – tedy média, kterými se sdělení přenáší.

Jazyk tedy chápeme jako multimodální (kombinující více smyslových kanálů) a zároveň sémioticky (tj. znakově) rozrůzněný fenomén.

Člověk spolupracující

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Jazyk
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorech

Eva Lehečková

Jakub Jehlička

Další články k tématu

Pak jsem vyspinkal pokojíčkuuzamčeno

Patrně v každém rodiči vyvolávají jazykové výtvory jeho dítěte alespoň občas pousmání. Někdy se ptáme, kde na to ty děti přišly. Tak jako třeba...

Twitter v rukou psychologů

Stejně jako je deprese poruchou mozku, která zvyšuje jeho citlivost vůči stresu a negativním podnětům, je i poruchou mezilidských vztahů, v nichž...

Když se pletou psi a osliuzamčeno

Představte si, že někomu něco vyprávíte a on se tváří, že to, co říkáte, vůbec nedává smysl. A vy nechápete proč. Nebo se chcete zeptat, kde máte...

Šumava: štěpení společnosti a krize vědyuzamčeno

Mediálně mimořádně exponovaná debata o přístupu ke správě našeho největšího národního parku trvá už téměř třicet let. Spoustu textů a energie...

„Krásná řeč“ starověkých Egypťanůuzamčeno

Od proslulého zvolání „Mám to!“, kdy francouzský učenec Jean F. Champollion při studiu Rosettské desky jako první pochopil princip egyptského...

Misionáři, bible a vymírající jazykyuzamčeno

Máte-li možnost, zavítejte na bohoslužbu v některém z kostelů na Papui Nové Guineji. Kromě Božího slova se vám tam velmi rychle dostane poučení o...

Jak určit autora textuuzamčeno

Byli Moliére či Shakespeare skutečně autory všech jim připisovaných děl? Na podobné otázky odpovídá stylometrie, disciplína zabývající se...

Je myšlení závislé na jazyku?uzamčeno

Jak souvisí jazyk a myšlení? Jsou naše myšlenky závislé na našem rodném jazyce? A pokud ano, jak se taková závislost projevuje? A lze ji zkoumat...

Nakolik si vlastně rozumíme?

Psycholingvistický výzkum porozumění jazyku po dlouhou dobu implicitně předpokládal, že si v komunikaci vzájemně rozumíme a že případné...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...