Láznička Michal

Mgr. Michal Láznička (1988) absolvoval studium jazykovědné bohemistiky a turkologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době tamtéž dokončuje doktorské studium obecné lingvistiky. Ve své dizertační práci se věnuje zpracování jazyka v afázii. Mezi jeho další zájmy patří variace v gramatice češtiny.

Počet článků: 1

Když se pletou psi a osliuzamčeno

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 296, 2020/5
Představte si, že někomu něco vyprávíte a on se tváří, že to, co říkáte, vůbec nedává smysl. A vy nechápete proč. Nebo se chcete zeptat, kde máte...