Chromá Anna

Mgr. Anna Chromá (*1987) vystudovala bohemistiku na Univerzitě Palackého. Momentálně na FF UK vyučuje druhým semestrem seminář zaměřený na analýzu přepisů spontánní dětské komunikace a spolupracuje na řešení projektu GA ČR doc. Filipa Smolíka prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce. Zároveň má na FF UK přerušené doktorské studium obecné lingvistiky a pečuje o dvouletého syna.

Počet článků: 1

Pak jsem vyspinkal pokojíčkuuzamčeno

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 364, 2020/6
Patrně v každém rodiči vyvolávají jazykové výtvory jeho dítěte alespoň občas pousmání. Někdy se ptáme, kde na to ty děti přišly. Tak jako třeba...