Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

„Krásná řeč“ starověkých Egypťanů

„Budeš se mnou šťastný, protože uslyšíš egyptštinu.“
 |  6. 4. 2020
 |  Vesmír 99, 214, 2020/4
 |  Téma: Jazyk

Od proslulého zvolání „Mám to!“, kdy francouzský učenec Jean F. Champollion při studiu Rosettské desky jako první pochopil princip egyptského hieroglyfického písma a „oživil“ mrtvý starověký jazyk – egyptštinu, uplyne zanedlouho 200 let (23. prosince 1821).

Když Champollion rok poté uveřejnil svůj objev v podobě obsáhlého dopisu tajemníku pařížské Akademie pro studium klasických jazyků baronu Bonu J. Dacierovi, stal se zakladatelem nového vědního oboru – egyptologie. Důležitým směrem vlastního egyptologického bádání je právě studium jazyka a písemných pramenů.

Jazyk pravdy

Slova „Budeš se mnou šťastný, protože uslyšíš egyptštinu“ sdělil před čtyřmi tisíci lety Ammunanši,1) vládce Horního Recenu (horské oblasti v dnešním Libanonu a Sýrii), vysokému egyptskému úředníkovi Sinuhetovi („Synovi fíkovníku“), hrdinovi snad nejznámějšího, úplně dochovaného díla staroegyptské krásné literatury.2) 

Zmíněný vládce Ammunanši slíbil Sinuhetovi po jeho strastiplné cestě do Asie a jejich setkání v Horním Recenu nejen dobré zaopatření, když u něho setrvá, ale i to, že budou spolu mluvit egyptsky, což byl pro Sinuheta jistě silný argument. Musíme si totiž uvědomit, o jaký jazyk šlo z pohledu jeho rodilých mluvčích. Svoji mateřštinu Egypťané považovali za jeden ze základních znaků své identity, kterými se lišili od cizinců patřících mezi síly zla, zkázy a chaosu, odporující uznávanému a neměnnému principu pravdy, práva, spravedlnosti a pořádku (egyptsky maat), jenž vznikl v okamžiku stvoření světa.

Dnes řadíme egyptštinu (er en Kemet, „řeč Egypta“) do rodiny afrických a předovýchodních jazyků, zvaných afroasijské (dříve hamitosemitské). Tvoří přitom v této rodině, kam dále patří jazyky semitské, berberské, kušitské, čadské a zřejmě i omoské, samostatnou větev. V rámci této jazykové rodiny mají právě egyptština a semitské jazyky nejrozvinutější literární tradici.

Tak jak se vyvíjí každý mluvený jazyk, měla i egyptština několik základních vývojových fází. Rozeznáváme egyptštinu nejstarší (přibližně do roku 2200 př. n. l.), klasickou neboli střední (cca 2200–1600 př. n. l.), novoegyptštinu či pozdní (cca 1600–700 př. n. l.), démotštinu (asi 700 př. n. l.–450 n. l.) a koptštinu, která byla s příchodem Arabů do Egypta v 7. století postupně vytlačována arabštinou patřící mezi semitské jazyky. Všechny vývojové stupně měly svou spisovnou podobu, přičemž hovorový jazyk v různých částech země procházel vývojem a více či méně se lišil. Egypťané si toho byli vědomi, o čemž svědčí například následující citát ze satirického Horiho dopisu (papyrus Anastasi I uložený v Britském muzeu v Londýně; kolem 1200 př. n. l.):

„Je to zmatené na poslech a není tlumočníka, který by se v tom vyznal. Je to, jako když se baví obyvatel [nilské] delty s mužem z Elefantiny [dnešní Asuán].“

V posledním vývojovém stupni egyptštiny zřetelně rozeznáváme sedm dialektů.

Písmo božích slov… a evidence

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Jazyk
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Lingvistika

O autorovi

Břetislav Vachala

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., (1952–2020) vystudoval egyptologii a arabštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Účastnil se archeologických a epigrafických expedic Českého egyptologického ústavu FF UK do Abúsíru. Zabýval se egyptskou filologií, paleografií, literaturou, archeologií a egyptskými dějinami, které též přednášel na FF UK v Praze. Je autorem řady publikací o starověkém Egyptě. Článek o hrách starých Egypťanů je poslední z 27 textů, které od r. 1980 napsal pro Vesmír.
Vachala Břetislav

Další články k tématu

Twitter v rukou psychologů

Stejně jako je deprese poruchou mozku, která zvyšuje jeho citlivost vůči stresu a negativním podnětům, je i poruchou mezilidských vztahů, v nichž...

Nenápadný půvab gestikulaceuzamčeno

Gesta nejsou nějakou tajnou, paralelní „řečí těla“, jak se nás snaží přesvědčit různí „experti na komunikaci“, ani pouhým doprovodem jazykového...

Pak jsem vyspinkal pokojíčkuuzamčeno

Patrně v každém rodiči vyvolávají jazykové výtvory jeho dítěte alespoň občas pousmání. Někdy se ptáme, kde na to ty děti přišly. Tak jako třeba...

Když se pletou psi a osliuzamčeno

Představte si, že někomu něco vyprávíte a on se tváří, že to, co říkáte, vůbec nedává smysl. A vy nechápete proč. Nebo se chcete zeptat, kde máte...

Šumava: štěpení společnosti a krize vědyuzamčeno

Mediálně mimořádně exponovaná debata o přístupu ke správě našeho největšího národního parku trvá už téměř třicet let. Spoustu textů a energie...

Misionáři, bible a vymírající jazykyuzamčeno

Máte-li možnost, zavítejte na bohoslužbu v některém z kostelů na Papui Nové Guineji. Kromě Božího slova se vám tam velmi rychle dostane poučení o...

Jak určit autora textuuzamčeno

Byli Moliére či Shakespeare skutečně autory všech jim připisovaných děl? Na podobné otázky odpovídá stylometrie, disciplína zabývající se...

Je myšlení závislé na jazyku?uzamčeno

Jak souvisí jazyk a myšlení? Jsou naše myšlenky závislé na našem rodném jazyce? A pokud ano, jak se taková závislost projevuje? A lze ji zkoumat...

Nakolik si vlastně rozumíme?

Psycholingvistický výzkum porozumění jazyku po dlouhou dobu implicitně předpokládal, že si v komunikaci vzájemně rozumíme a že případné...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...