mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Lehečková Eva

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., (*1979) působí jako odborná asistentka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Zabývá se kognitivní lingvistikou a multimodální komunikací. S využitím jazykových korpusů zkoumá, jak se lidská zkušenost se světem promítá v jazyce a komunikaci, ať už v lexikálním významu, gramatice, nebo gestikulaci

Počet článků: 1

Nenápadný půvab gestikulaceuzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 450, 2020/7
Gesta nejsou nějakou tajnou, paralelní „řečí těla“, jak se nás snaží přesvědčit různí „experti na komunikaci“, ani pouhým doprovodem jazykového...