mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Štěpánková Barbora

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., (*1977) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 4

Není nutno, aby bylo přímo veselo

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 252, 2019/4
Jak dneska je? Je tam horko, ale zataženo. A jak je tobě? Mně je chladno. Nebo třeba dobře, úzko, blivno... Pro vyjádření stavů – objektivních i...
 

Na druhou stranuuzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 274, 2018/5
Jazykový koutek sleduji se zájmem, četl jsem i Spojky podle Péti Bajzy (Vesmír 96, 736, 2017/12). Překvapilo mě použité spojení „…malý počet; na...
 

Spojky podle Péti Bajzy

4. 11. 2017  |  Vesmír 96, 736, 2017/12
Spojky patří mezi gramatické slovní druhy, jimž se také někdy říká „malé“. Odkazuje to ke skutečnosti, že těchto slov je v jazyce malý počet; na...
 

Elementárně o částicích

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 736, 2016/12
Když na dotaz týkající se mé práce odpovím: „Částice,“ objeví se ve tváři tazatele překvapení s příměsí obdivu, které mě nutí dopovědět: „Ne...