mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Fatka Oldřich

Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., (*1957) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zabývá paleoekologií a paleobiologií.

Počet článků: 2

Konečně spolehlivý nálezuzamčeno

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 712, 2017/12
Málokteré pátrání v novodobé historii české geologie přinášelo tak rozporuplné interpretace jako hledání zkamenělin či jiných stop někdejšího...
 

Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 624, 2009/10
Popularita burgeských břidlic O to, že se popularita burgeských břidlic drží na vysoké úrovni, se kromě vědců, kteří je zkoumají, zasloužil...