Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Řádové vyprázdnění

 |  6. 2. 2023
 |  Vesmír 102, 65, 2023/2

ad Vesmír 101, 716, 2022/11

Autor uvádí, že poptávka po potravinách stoupne „řádově o desítky procent“. S nepochopením výrazu „řádově“ se setkávám často, ale ve Vesmíru mne překvapilo. Řádově znamená změnu o jeden nebo více řádů (desetkrát, stokrát, tisíckrát více či méně), zatímco zvětšení o desítky procent je stále v rámci jednoho řádu (z deseti na čtrnáct či osmnáct).

Petr Sucharda, Praha

Odpověď: Výraz řádově je odvozený od přídavného jména řádový a to zase od podstatného jména řád. Slovník spisovné češtiny ho zařazuje právě pod heslo řád k významu, který je u něj uváděn jako pátý: „zařazení podle urč. hodnoty […] mat. řád číslice, její umístění v čísle (na místě jednotek, desítek atd.)“. Řádovýřádově se tedy v těchto kontextech původně vztahují k řádu v matematickém významu, o němž píše i čtenář ve své poznámce. Stoupat řádově by tedy v původním významu znamenalo opravdu stoupat o řády, tedy o desítky, stovky, tisíce.

Tolik ke slovotvornému významu. A teď se podívejme, jak se daný výraz užívá reálně. K tomu se hodí nahlédnout do jazykových korpusů, elektronických databází obrovského množství jazykových projevů psaných i mluvených. V korpusu online_2_archive, který obsahuje internetové texty, má aktuálně příslovce řádově 4551 výskytů (2582 výskytů podle průměrné redukované frekvence). Uveďme několik dokladů:

a) PCR testy jsou totiž v ceně řádově 1500 Kč za jeden;

b) systém EGNOS zajistí přesnost určení polohy řádově na 3 až 4 metry;

c) jedná se řádově o 500 tisíc testů denně;

d) vůdcovství je důležité proto, že lídři dokážou v lidech kolem sebe zažehnout vášeň, díky níž je výsledek jejich práce řádově lepší;

e) v totalitní Čínské lidové republice, režimu řádově horším, než byl ten, kterého jsme se u nás zbavili v roce 1989;

f) díky tomu se k těmto lékům dostane řádově více nemocných než dosud.

V dokladech a) až c) se řádově, zdá se, používá ve smyslu „přibližně, asi“, v dokladech d) až f) ve smyslu „mnohem, o mnoho“. Vybrané doklady jsou jen vzorkem velkého významového posunu. Taková jazyková změna je běžná, přirozená nejen v češtině. Výraz s původně konkrétnějším významem nabude významu abstraktnějšího, význam se v podstatě vyprázdní. Podobně se to stalo mnoha slovům a slovním spojením, uveďme třeba kvůli (voláte-li do servisu kvůli rozbitému kolu, samo kolo po vás nic nechce, nevyjadřuje vůli, jíž byste mohli vyhovět) nebo strašně (už dávno znamená spíš jen „velmi“ než „děsivě, hrůzně“).

Ve formulaci „poptávka po potravinách stoupne řádově o desítky procent“ navíc výraz řádově není až takto významově vyprázdněný, pořád se vztahuje k číselným řádům, znamená „pokud jde o řády, co do řádů“. Komentovaná věta říká, že poptávka nestoupne o jednotky ani o stovky, nýbrž o desítky. Takové užití dokládá, že v procesu jazykového vývoje může v jednu chvíli vedle sebe existovat tentýž výraz v různých vývojových stupních – a málokdy hrozí skutečné nedorozumění.

Domníváme se, že text Lukáše Senfta, k němuž čtenářův dotaz směřoval, je plně srozumitelný, výraz řádově je v něm použit v souladu s tím, jak ho mnozí užíváme běžně, a není tedy důvod se nad ním jakkoli pohoršovat.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorech

Hana Dufková

Ondřej Dufek

Petr Sucharda

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...