i

Hlavní tráva

 |  30. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 610, 2023/11

Hlavní složku travních ekosystémů Madagaskaru tvoří trávy rodu Loudetia. Jde o velmi rozmanité rostliny, které byly dosud klasifikovány do několika druhů a poddruhů, v poslední době nejčastěji jako dva samostatné taxony – Loudetia simplex stipoides a L. madagascariensis. Poslední výzkum však prokazuje, že je to jediný druh L. simplex, byť dosti variabilní. Jeho tvarová různorodost je dána spíš charakterem stanoviště a mikroklimatem místa než geneticky.

Na zjištění, že několik různých trav je ve skutečnosti jediný druh, by nebylo nic obecně zajímavého. L. simplex je ovšem klíčovým druhem madagaskarských savan, které pokrývají zhruba 65 % rozlohy ostrova. Tato společenstva byla dosud velmi málo studována. Je chráněno jen 1,8 % jejich rozlohy, přestože jsou svou druhovou bohatostí i stupněm endemismu srovnatelná s původními savanami Jižní Afriky, odkud L. simplex ostatně pochází.

Porozumění dominantním druhům je nezbytné k pochopení travních ekosystémů řízených požárem (Vesmír 100, 450, 2021/7) i savan obecně. Lepší informace mohou podpořit management chráněných oblastí. Dobrá znalost rozšíření jednotlivých druhů a jejich jasná klasifikace umožní správcům chráněných území i místním zemědělcům rozlišit přirozené travní porosty od těch degradovaných, a proto také pomůže lépe hospodařit s půdou.

Almary T. O. M. et al.: bioRxiv, 2023, DOI: 10.1101/2023.09.25.559324

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Pavel Hošek

Mgr. Pavel Hošek (*1968) vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).
Hošek Pavel

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...