mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Sloupová Andrea

PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D., vystudovala dějiny umění v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze. Ve své disertační práci, kterou zde završila postgraduální studia, se zabývala akvizičními strategiemi českých galerií v době normalizace. Působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Počet článků: 13

Západočeská galerie v Plzni

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 58, 2024/1
Podobně jako v jižních Čechách, také na Plzeňsku působil jeden z nejvýznamnějších regionálních uměleckých spolků meziválečného Československa –...
 

Galerie Středočeského kraje

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 660, 2023/11
Výraznou pohledovou dominantou Kutné Hory je spolu s chrámem svaté Barbory areál bývalé jezuitské koleje, jehož velkorysé prostory poskytují...
 

Alšova jihočeská galerie

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 536, 2023/9
Jižní Čechy náležely podobně jako východočeské podhůří k oblíbeným oblastem několika generací krajinářů. Inspiraci tu nacházel Antonín Chittussi,...
 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 358, 2023/6
Jako jediná z českých sbírkotvorných institucí je havlíčkobrodská galerie úzce zaměřená na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku....
 

Gočárova galerie

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 238, 2023/4
Pod tímto novým názvem vstoupila do letošního roku instituce známá dříve jako Východočeská galerie v Pardubicích, která si přes řadu nepříznivých...
 

Galerie výtvarného umění v Náchodě

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 118, 2023/2
Vyjdeme-li na zámecké návrší nad Náchodem, nemůžeme minout budovu bývalé jízdárny, kde od podzimu 1983 sídlí Galerie výtvarného umění, která od...
 

Muzeum a galerie Orlických hor

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 786, 2022/12
V prostorách zámeckého areálu Rychnova nad Kněžnou sídlí galerie odkazující svým názvem k malebné oblasti Orlických hor a Podorlicka. Její...
 

Galerie moderního umění v Hradci Králové

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 650, 2022/10
Královéhradecký region je spojen s životními osudy mnoha významných umělců, ať už rodáků, nebo těch, kteří sem přicházeli za tvůrčí inspirací....
 

Oblastní galerie Liberec

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 506, 2022/7
V letních měsících nás putování po českých galeriích zavede do lázní. Neorenesanční budova v liberecké vilové čtvrti, v níž dnes sídlí galerie...
 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 338, 2022/5
K bohatým kulturním dějinám podřipské metropole už neodmyslitelně patří Galerie moderního umění, otevřená roku 1965 v bývalé jízdárně...
 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 200, 2022/3
Součástí městské památkové rezervace Litoměřic jsou i budovy, v nichž sídlí jedna z nejstarších institucí někdejší galerijní sítě, která svou...
 

Za výtvarným uměním do regionů

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 64, 2022/1
Pravděpodobně už málokdo ví, za jakých okolností vznikaly tuzemské sbírky výtvarného umění a jaké byly jejich osudy. Ve volném seriálu navštívíme...
 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 66, 2022/1
Není náhoda, že jednu z nejkvalitnějších českých sbírek, výrazně profilovanou na neokonstruktivismus a geometrickou abstrakci, najdeme právě v...