PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.

PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D., vystudovala dějiny umění v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze. Ve své disertační práci, kterou zde završila postgraduální studia, se zabývala akvizičními strategiemi českých galerií v době normalizace. Působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Počet článků: 5

Za výtvarným uměním do regionů

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 64, 2022/1
Pravděpodobně už málokdo ví, za jakých okolností vznikaly tuzemské sbírky výtvarného umění a jaké byly jejich osudy. Ve volném seriálu navštívíme...
 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 66, 2022/1
Není náhoda, že jednu z nejkvalitnějších českých sbírek, výrazně profilovanou na neokonstruktivismus a geometrickou abstrakci, najdeme právě...
 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 200, 2022/3
Součástí městské památkové rezervace Litoměřic jsou i budovy, v nichž sídlí jedna z nejstarších institucí někdejší galerijní sítě, která svou...
 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 338, 2022/5
K bohatým kulturním dějinám podřipské metropole už neodmyslitelně patří Galerie moderního umění, otevřená roku 1965 v bývalé jízdárně...
 

Oblastní galerie Liberec

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 506, 2022/7
V letních měsících nás putování po českých galeriích zavede do lázní. Neorenesanční budova v liberecké vilové čtvrti, v níž dnes sídlí galerie...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné