i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 338, 2022/5
 |  Seriál: Galerie, 4. díl (Předchozí)

K bohatým kulturním dějinám podřipské metropole už neodmyslitelně patří Galerie moderního umění, otevřená roku 1965 v bývalé jízdárně lobkowiczkého zámku. Historie zdejších fondů je však podstatně delší. Sahá až do roku 1910, kdy mecenáš August Švagrovský daroval rodnému městu pro zřízení moderní galerie svou obrazovou sbírku, jejíž základ tvořila unikátní kolekce šedesáti děl Antonína Slavíčka a dalších představitelů českého impresionismu. Vyjádřil přitom přání, aby byla nadále rozšiřována o díla žijících autorů. Ostatně jeho samotného pojilo právě se Slavíčkem osobní přátelství.1)

Veřejná obrazárna, fungující pak v různých provizoriích, nalezla trvalé zázemí v nově rekonstruované jízdárně zásluhou prvního ředitele Miloše Saxla. Ten se zároveň zasadil o její začlenění do galerijní sítě. Sběrný program v duchu odkazu Švagrovského opřel o předválečnou a meziválečnou modernu a aktuální výtvarné tendence.2)

Jeho činnost v této oblasti vyvrcholila organizací 1. mezinárodního malířského sympozia Roudnice ’70, kam pozval klíčové osobnosti soudobé výtvarné scény. Podle nepsané dohody věnovali účastníci svá díla vzniklá během tvůrčího pobytu zčásti galerii, která tak získala ojedinělý soubor Václava Boštíka, Bohdana Kopeckého, Otakara Slavíka, Mariana Bogusze a dalších tuzemských i zahraničních umělců. Sympozium mělo být prvním z řady dalších setkání, zůstalo ale bohužel jediným, jež se ještě těsně před dopadem normalizace podařilo uskutečnit. Stejný osud tehdy postihl i projekt liberecké galerie Socha a město Liberec 1969 nebo sochařské sympozium Artchemo zaměřené na využití plastů ve výtvarném umění, které v letech 1968 a 1969 pořádala ve spolupráci s VCHZ Synthesia pardubická galerie.

Fondy Galerie moderního umění v Roudnici nicméně rozšiřovaly mimořádné dary i během nechvalně známého normalizačního období. Shodou okolností v témže roce (1988) to byly dvě rozsáhlé kolekce z rodinných sbírek. Jednu darovala galerii Anna Hůlová, vdova po hudebním skladateli Zdeňku Hůlovi, druhou sestra významného fotografa Božena Sudková. Těžištěm sbírky manželů Hůlových byly začátky české moderny s přesahy do umění druhé poloviny 19. století a umění meziválečného, ve sbírce Josefa Sudka, obsahující díla jeho přátel a kolegů, převažovala česká tvorba třicátých a čtyřicátých let. Sbírky touto cestou obohatila cenná Studie k Podzimu Josefa Wagnera, práce Mařákova okruhu, konvoluty Františka Tichého, Andreje Bělocvětova nebo Vladimíra Fuky.

Spolu s původním, systematicky doplňovaným fondem tvoří sbírku vynikající kompaktností a zároveň obsahující množství výjimečných uměleckých děl, především z období kubismu (Emil Filla, Antonín Procházka), surrealismu (František Janoušek, František Muzika, Václav Tikal) a progresivních šedesátých let (vedle už zmíněných účastníků sympozia např. Čestmír Kafka, Jiří John, Mikuláš Medek, Jaroslav Vožniak nebo sestry Válovy, jejichž početný soubor získala galerie darem díky bývalé ředitelce Aleně Potůčkové). Součástí je i tvorba umělců spjatých s regionem – hodnotné obrazy Antonína Hudečka a Otakara Nejedlého, zejména z období jeho pobytu na Cejlonu a v Indii, tapiserie Evy Brodské nebo sochy Jiřího Bradáčka, jehož kovová plastika dotváří nový vstup rekonstruované jízdárny.

Galerie Moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem,
www.galerieroudnice.cz

Autorem architektonického plánu přestavby je Pavel Mošťák, který nechal zabudováním světel do okenních parapetů a zanořením topení pod úroveň podlahy vyniknout čistotě barokního prostoru s valenou klenbou a lunetami, jedinečně korespondující s řešením výstavních panelů. V zadním sektoru bývají situovány proměnné výstavy, zatímco ve vstupní části, které dominuje Slavíčkovo Slunce v lese, je instalována stálá expozice. Pod vedením nynějšího ředitele Miroslava Diviny připravuje galerie audiotéku, přibližující návštěvníkům vybraná díla krátkými příběhy. V listopadu tohoto roku otevře výstavou Učitel a žák široké téma, jemuž se věnovala už Alena Potůčková, a připomene tak nejen její osobnost, ale i Miroslavu Hlaváčkovou, která ji ve funkci ředitelky galerie předcházela. Výstavní program doplněný přednáškami, besedami, koncerty, literárními pořady a divadelními představeními jen potvrzuje kvality tohoto kulturního centra Podřipska, které svým významem hranice regionu dalece přesahuje.

Poznámky

1) Více: Alena Potůčková, ed.: 100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ke stému výročí založení. GMU, 2011.

2) Více: Nina Michlovská, Alena Potůčková, eds.: 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. GMU, 2014.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Andrea Sloupová

PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D., vystudovala dějiny umění v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze. Ve své disertační práci, kterou zde završila postgraduální studia, se zabývala akvizičními strategiemi českých galerií v době normalizace. Působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné