i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Oblastní galerie Liberec

 |  11. 7. 2022
 |  Vesmír 101, 506, 2022/7
 |  Seriál: Galerie, 5. díl (PředchozíNásledující)

V letních měsících nás putování po českých galeriích zavede do lázní. Neorenesanční budova v liberecké vilové čtvrti, v níž dnes sídlí galerie patřící rozsahem a kvalitou sbírkových fondů k nejvýznamnějším v Čechách, totiž původně sloužila lázeňským účelům.1)

Podobu sbírek Oblastní galerie Liberec utvářelo prostředí tradičního průmyslového a zároveň kulturního centra severu Čech, původně osídleného převážně německým obyvatelstvem. Přestože jeho historické vazby zpřetrhaly události spojené s druhou světovou válkou, fondy budoucí galerie v podstatě nezasáhly. Jejich jádro pochází z libereckého uměleckoprůmyslového muzea,2) které začátkem 20. století pozvedl na evropskou úroveň velkorysý dar místního průmyslníka Heinricha Liebiega. Šlo o více než dvě stě uměleckých předmětů a finanční odkaz, srovnávaný s mecenášstvím Vojtěcha Lanny. Cena daru spočívala především v kolekci německého, rakouského a francouzského malířství druhé poloviny 19. století, obsahující díla příslušníků barbizonské školy a zejména ucelený soubor obrazů předchůdce impresionismu Eugèna Boudina.3)

Po druhé světové válce se akviziční činnost zaměřila na české umění, které bylo vzhledem k předchozímu národnostnímu vývoji Liberecka ve sbírkách zastoupeno jen okrajově. Ještě jako součást muzea přesídlila galerie r. 1946 do samostatné budovy Liebiegova paláce. Roku 1953 byla z muzea vyčleněna a stala se jednou z krajských institucí tehdy vznikající galerijní sítě. Na začátku šedesátých let status ztratila a metodicky paradoxně podléhala nesrovnatelně menší litoměřické galerii. Své místo mezi klíčovými institucemi České republiky si však udržela i v dalších letech, během nichž sběrné okruhy dále rozšiřovala. Umění 16.–18. století obohatila kolekce obrazů nizozemských malířů. V rámci umění 20. století se tehdejší ředitelka Hana Seifertová cíleně zaměřila na podstatně dostupnější českou soudobou tvorbu, ke které měla navíc úzký vztah. Sbírkotvorná činnost soustředěná na aktuální umělecké projevy i další aktivity, které v této souvislosti rozvinula (mj. projekt Socha a město Liberec 1969), však skončily jejím vynuceným odchodem na jaře 1970.

Během tzv. normalizace se galerie ocitla pod ostrým dohledem státních i stranických orgánů. Naďa Řeháková, která tehdy akvizice zajišťovala, se snažila vyhnout ideologicky poplatným tématům a bezobsažné tvorbě některých svazových prominentů obratem k českému umění první poloviny 20. století a předešlých desetiletí. Vedle toho galerie postupně navazovala na sběr tvorby českoněmeckých malířů působících na našem území před rokem 1945,4) kterým se plně otevřela po pádu režimu. Stejně tak se zaměřila na aktuální domácí tendence.

A právě zdejší sbírka českého umění je výjimečná zastoupením všech hlavních směrů i klíčových osobností – od Mařákovy krajinářské školy přes impresionismus, symbolismus, expresionismus, kubismus, surrealismus a různé druhy imaginativních projevů, válečné období členů Sedmi v říjnu a Skupiny 42, progresivní šedesátá léta až po současnost.

Oblastní galerie Liberec,
příspěvková organizace

Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

www.ogl.cz

Stěžejní díla ze svých sbírek galerie prezentuje v expozičních okruzích Heinrich von Liebieg: sběratel a mecenáš, Zlatý věk nizozemské malby, Na vlnách umění: sbírky českého umění a v interaktivním konceptu Buď v obraze! Těžištěm přechodných výstav je umění vztahující se k regionu a tvorba českých Němců. Velkorysý prostor jim nabízí ochozová bazénová hala, jejíž vanu překrývá skleněná podlaha na ocelové konstrukci prosvětlující výstavní sál pod její úrovní, a také další prostory vzniklé úpravami původní stavby. V letech 2011–2013 je realizoval architektonický ateliér SIAL.5) Stávající účel budovy se tu přirozeně prolíná s původním, současné s historickým, což připomíná i nápis na průčelí Kaiser Franz Joseph Bad – Lázně císaře Františka Josefa.

Poznámky

1) Autorem loga je ESPRESOO communication, s. r. o.

2) Založeno r. 1873 jako první svého druhu v českých zemích.

3) Více: Naďa Řeháková: Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (katalog výstavy). OGL, 1976.
Naďa Řeháková: Francouzské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (katalog výstavy). OGL, 1977.

4) V jeho rámci získala díla profesora pražské Akademie výtvarných umění Augusta Brömseho a dalších umělců z okruhu Metznerbundu a jeho liberecké odnože Oktobergruppe, jejíž první výstava se konala r. 1922 právě ve zdejším muzeu.
Více: Anna Habánová (ed.): Mladí lvi v kleci: umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (katalog výstavy). Arbor vitae, 2013.

5) Ateliér vznikl r. 1991 jako přímý nástupce proslulého Hubáčkova SIAL (Vesmír 85, 374, 2006/6). Architektem přestavby je Jiří Buček, vedoucím projektu Karel Novotný. Stavba získala hlavní cenu Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu, budovu depozitáře ocenil Klub Za starou Prahu jako nejlepší novostavbu v historickém prostředí za rok 2013. Původní lázeňskou budovu, dokončenou r. 1902, navrhl vídeňský architekt Petr Paul Brang.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Andrea Sloupová

PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D., vystudovala dějiny umění v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze. Ve své disertační práci, kterou zde završila postgraduální studia, se zabývala akvizičními strategiemi českých galerií v době normalizace. Působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...