i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Galerie Klatovy / Klenová

 |  4. 3. 2024
 |  Vesmír 103, 186, 2024/3

Nedaleko Klatov, na skalnatém návrší nad údolím Úhlavy, se nachází rozlehlý areál hradní zříceniny a zámku Klenová, pověstný exteriérovou expozicí sochařských sbírek zdejší galerie.1) Další díla z galerijních fondů jsou součástí stálé expozice instalované v samotné budově zámku a proměnných výstav probíhajících v bývalém purkrabství, sýpce a zároveň – jak napovídá název instituce – v Klatovech, konkrétně v Galerii U Bílého jednorožce a v kostele sv. Vavřince.

Galerie zahájila činnost v Klenové r. 1964 po nezbytných úpravách zámeckých prostor, na nichž se osobně podílel její zakladatel a první ředitel, malíř Vladimír Levora. Jeho činorodost však byla přerušena normalizačními zásahy a slibný rozvoj instituce byl utlumen začleněním do struktury klatovského muzea.

Po opětovném získání samostatnosti r. 1991 rozvinula galerie v nových společenských podmínkách jedinečné aktivity. Ještě téhož roku uvedla první z proslulé výstavní série Šedá cihla, kterou upozornila na umělce tabuizované předchozím režimem.2) Ostatně díla řady vystavujících se pak stala součástí zdejší sbírky, nově orientované na aktuální, zejména české, ale i slovenské umění. Je tak jednou z mála sbírek v českých muzeích umění, kde jsou významněji zastoupeni i Slováci (mezi jinými Július Koller, Michal Kern nebo Rudolf Sikora). S proměnou politické situace souvisela i nová instalace sochařského parku, která nahradila době poplatná díla citlivě umístěnými objekty Jiřího Seiferta, Jaroslava Róny, Čestmíra Sušky, Václava Fialy, Pavla Opočenského, Mariuse Kotrby, Antona Čierného, Adély Matasové, Magdaleny Jetelové, Moniky Immrové, Jakuba Lipavského a dalších progresivních autorů. Současnou sochu představuje galerie ve svém areálu zároveň krátkodobými výstavami a od r. 2022 také ve veřejném prostoru Klatov v rámci sezonního festivalu Sochy v ulicích. Mezinárodní přesah má každoroční sympozium linorytu, jehož výstupy byly prezentovány na přehlídkách Linoryt I a II, bienále Art dialog – Meziprostory, které je tvůrčím setkáním pedagogů a absolventů vysokých uměleckých škol, a se stejnou periodicitou pořádané česko-německé komiksové sympozium. Zatím poslední ročník se uskutečnil loni ve spolupráci se spolkem Karel Klostermann – spisovatel Šumavy ke stému výročí úmrtí jednoho z čelných představitelů česko-německé literatury. Při tvůrčích pobytech se během sympozií už tradičně setkávají etablovaní autoři se začínajícími umělci, kterým galerie věnuje pozornost i v rámci výstavní a akviziční činnosti. Stejně tak se věnuje solitérním osobnostem, jejichž tvorba se zcela vymyká hlavním výtvarným proudům.

Objekt Klenové odkázala galerii jeho poslední majitelka, malířka Vilma Vrbová- -Kotrbová, a spolu s ním i početnou kolekci vlastní tvorby.3 Galerie Klatovy / Klenová dnes kromě péče o zámecký mobiliář eviduje především umělecké předměty v podsbírkách plastiky, malby, kresby, grafiky i fotografie, filmu, videozáznamů a jiných médií. Od r. 2017 je veřejnosti představila zatím pěticí rozsáhlých výstav, které byly zevrubnou sondou do vývoje zdejších fondů od přelomu padesátých let do současnosti.4 V letošním roce, kdy si instituce připomíná šedesáté výročí své činnosti, završí sérii poslední, šestý projekt, mapující období od přelomu 19. století do konce padesátých let. V roce 2024 zároveň vychází publikace s přehledem všech dosavadních výstav. 

Poznámky

1) Zámek vznikl v třicátých letech 19. století romantizující přestavbou hospodářské budovy nacházející se v těsném sousedství hradu, jenž pochází z druhé poloviny 13. století. Ten díky své poloze s vynikajícím výhledem do širého okolí střežil obchodní stezku vedoucí od Klatov k Železné Rudě a dál do Bavor. K jeho pozdějším vlastníkům patřil mj. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

2) Na první z výstav, která připomenula umělce mezigeneračního sborníku Jazzové sekce Šedá cihla 78/1985, pak navázaly tři stejnojmenné projekty, rozšiřující původní výběr o další autory, poslední z nich i o exilové. Šedá cihla 78/1991 [katalog výstavy]. Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy 1991. Dále: Šedá cihla 35/1992, 34/1993, 66/1994.

3) Vilma Vrbová-Kotrbová, pocházející z rodiny posledních majitelů zámku, měla úzký vztah nejen ke zdejší lokalitě, ale i k samotné galerii. V Klenové pravidelně trávila letní měsíce v ateliéru, který si zřídila ve vile Paula. Ve své tvorbě se věnovala především dětskému portrétu. Ucelený soubor jejích maleb je součástí stálé expozice.

4) Odměk: Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová [katalog výstavy]. GKK, Klatovy 2017. Dále: Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek GKK, 2020. Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek GKK, 2021. Zóny: Nultá léta ze sbírek GKK, 2022. Všechny květy světa: Desátá léta 21. století ze sbírek GKK, 2023.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Andrea Sloupová

PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D., vystudovala dějiny umění v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze. Ve své disertační práci, kterou zde završila postgraduální studia, se zabývala akvizičními strategiemi českých galerií v době normalizace. Působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...