Šantrůčková Hana

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., (*1955) vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze, vědeckou výchovu absolvovala v Mikrobiologickém ústavu v Praze. Na katedře biologie ekosystémů PřF JU přednáší ekologii půdy, biogeochemické cykly a použití stabilních izotopů v ekologii. Svůj vědecký zájem postupně rozšířila na studium transformace a koloběhu uhlíku a živin a jejich vzájemné ho propojení v půdách různých typů suchozemských ekosystémů. Založila nový studijní obor biologie ekosystémů a vytvořila zázemí pro rozvoj půdní biologie, kterou dosud zaštiťuje. Podílela se na založení České společnosti pro ekologii. Je autorkou knihy Co vyprávějí šumavské smrčiny.

Počet článků: 5

Ekologie a lesnictví – soulad, nebo rozpor?

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 658, 2023/11
Samozřejmě že soulad! V současnosti moudrý lesnický hospodář, odborník anebo výzkumník ví, že udržitelná produkce dřeva je závislá na kvalitě...
 

Malí, ale šikovníuzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 412, 2020/7
Aktuální výzkum ukazuje, že se Arktida stává významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2). To znamená, že spotřeba CO2 vegetací je nižší než množství...
 

Život v půdě

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 284, 2006/5
Půda v přirozených podmínkách zabezpečuje minerální výživu nejdůležitějších primárních producentů, zelených rostlin. Minerální živiny, které...
 

Život v půdě

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 212, 2006/4
Kanibalové aneb bakterie coby mnohobuněčný organizmus Bacillus subtilis je bakterie schopná přežívat ve stadiu spory a odolávat tak nepříznivým...
 

Pohřbený, ale ne mrtvýkomerce

9. 12. 0201  |  Vesmír 98, 711, 2019/12
Typickým půdním typem Arktidy jsou kryosoly, jejichž vznik je ovlivňován střídavým zamrzáním a rozmrzáním, které je spojeno s transportem...