Faktorová Veronika

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D., (*1979) vyučuje v Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Jejím badatelským zájmem je literatura a literární kultura 19. století, zabývá se i estetikou krajiny. Publikovala knihu Mezi poznáním a  imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (2012), k vydání připravila cestopisy Josefa Wünsche K pramenům Eufratu a Tigridu (2020) a Idy Pfeifferové Cesta do Svaté země a Egypta (2022).

Počet článků: 1

Karel Klostermann a sto let paměti Šumavyuzamčeno

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 644, 2023/11
Co znamenala Šumava pro Čechy před Klostermannem? Takřka nic. Rozsáhlé pohoří na jihozápadní hranici Čech se začalo významově rodit až s koncem...