i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Akusticko-adaptačná hypotéza na príklade vtákov

Kde sme a kam smerujeme?
 |  2. 5. 2023
 |  Vesmír 102, 264, 2023/5
 |  Téma: Adaptace

Akustické, alebo zvukové, prejavy patria k najzásadnejším komunikačným kanálom živočíchov. Ľudská reč, spev niektorých vtákov (skutočne, nie všetky vtáky „spievajú“, časť operencov nevydá takmer ani hlások) a veľrýb, bubnovanie rýb, či cvrlikanie rovnokrídleho hmyzu, to je len niekoľko príkladov. Ako tieto prejavy ovplyvňujú parametre prostredia?

Komunikácia založená na šírení zvukových vĺn prostredím je prastará, pri štvornožcoch (kam patria obojživelníky, plazy vrátane vtákov a cicavce) siaha jej vznik až nejakých 200 miliónov rokov do minulosti [1], hmyz sa vydal touto cestou hádam ešte o niečo skôr. Akustické signály typicky využívajú na komunikáciu medzi sebou jedince rovnakého druhu. Ich úspešný prenos a príjem je zásadný v rôznych kontextoch, od rozoznania a lákania sexuálneho partnera, obrany teritória a ďalších sociálnych interakcií vrátane synchronizácie starostlivosti o potomstvo, cez koordináciu v priebehu lovu, až po rýchle upozornenie na hroziace nebezpečenstvo.

Zvukový signál má oproti vizuálnym signálom niekoľko výhod – rýchlo sa šíri na obrovské vzdialenosti, vysielajúci môže aktívne a flexibilne zmeniť v ňom obsiahnutú informáciu, neprekáža mu tma a dokáže prekonať aj pevné prekážky. Avšak podobne, ako ostatné typy signálov, aj zvuky sú pri prechode prírodným prostredím nevyhnutne degradované, hlavne v dôsledku absorpcie, odrazu alebo rozptylu [2]. Vo všeobecnosti sa akustické signály lepšie šíria v otvorenom prostredí než v uzavretých lesných habitatoch, tam je vplyvom vegetácie odraz a utlmovanie signálu podstatne významnejšie. Informačný obsah zvukov sa rýchlo stráca aj v hlučnom prostredí. Prostredie preto mohlo významne ovplyvňovať adaptácie spojené s vysielaním akustických signálov, ako aj s ich príjmom [3].

„V ďalšom kroku by sme mali pochopiť a identifikovať mechanizmy, ktoré ovplyvňujú variabilitu akustických signálov, ako na úrovni druhu, tak medzi druhmi.“

Čo vlastne vieme o vzťahu medzi prostredím a adaptáciami v akustickej signalizácii živočíchov? Nepreberná diverzita živočíšnych zvukov zaujímala človeka od nepamäti. O nejakom konzistentnom výskume ale môžeme hovoriť až relatívne nedávno, v zásade od šesťdesiatych rokov 20. storočia. „Boom“ nastal s rozvojom nahrávacích zariadení a analytických nástrojov umožňujúcich zmysluplnú analýzu akustických signálov. Približne v polovici sedemdesiatych rokov bola formulovaná aj tzv. akusticko-adaptačná hypotéza. V úplne najširšom ponímaní predikuje, že akékoľvek prírodné parametre, ktoré ovplyvňujú prenos zvuku, by mali generovať pri živočíchoch adaptácie optimalizujúce zvukovú komunikáciu. Niektoré z nich sa prejavujú hlavne v rámci druhu, iné sú zrejmé aj pri medzidruhovom porovnaní.

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Adaptace
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie, Evoluční biologie

O autorovi

Peter Mikula

RNDr. Peter Mikula, Ph.D., (*1990) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy. Od října 2022 do března 2023 působil v rámci Fulbrightova stipendia na katedře ekologie na evoluční biologie Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Mikula Peter

Další články k tématu

Metabolická flexibilitauzamčeno

Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.

Evoluční adaptace

Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...