i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Najskôr svaly, potom dôvtip

 |  30. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 347, 2022/6

Cicavce sú najencefalizovanejšou líniou vertebrát (t. j. majú najväčší pomer medzi veľkosťou mozgu a tela). Dlho sa predpokladalo, že vysoká encefalizácia sa objavila v evolučnej histórii cicavcov veľmi skoro a mohla stáť za ich neobyčajným evolučným úspechom. Analýza fosílnych pozostatkov ranotreťohorných placentárnych cicavcov pomocou výpočtovej tomografie (známej pod skratkou CT) však priniesla empirické dôkazy o tom, že po vymretí nevtáčích dinosaurov (pred 66 miliónmi rokov) sa najskôr zrýchlila evolúcia telesnej veľkosti cicavcov smerom k väčším formám. Cicavčie mozgy sa však v tom období zväčšovali relatívne pomalšie než zvyšok tela. Tieto cicavce mali preto, možno paradoxne, relatívne menšie mozgy než ich druhohorní predchodcovia. Zrýchlený nárast telesnej veľkosti cicavcov mohol súvisieť s množstvom uvoľnených ník, ktoré cicavce, uzurpujúce si vtedajšie globálne ekosystémy, mohli v priebehu paleocénu (období pred 66–56 miliónmi rokov) vyplniť. Až neskôr, v eocéne (pred 56–34 miliónmi rokov), viaceré, predovšetkým korunové, línie cicavcov začali nezávisle od seba produkovať druhové formy s nápadne väčšími mozgami. Zväčšovanie súviselo predovšetkým s rozvojom senzorických oblastí cicavčieho mozgu. Možno tento trend súvisí s druhovou saturáciou eocénnych ekosystémov a intenzívnejšou medzidruhovou kompetíciou.

Bertrand O. C. et al.: Science, 2022, DOI: 10.1126/science.abl5584

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Evoluční biologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Peter Mikula

RNDr. Peter Mikula, Ph.D., (*1990) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy. Od října 2022 do března 2023 působil v rámci Fulbrightova stipendia na katedře ekologie na evoluční biologie Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Mikula Peter

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...