i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Najskôr svaly, potom dôvtip

 |  30. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 347, 2022/6

Cicavce sú najencefalizovanejšou líniou vertebrát (t. j. majú najväčší pomer medzi veľkosťou mozgu a tela). Dlho sa predpokladalo, že vysoká encefalizácia sa objavila v evolučnej histórii cicavcov veľmi skoro a mohla stáť za ich neobyčajným evolučným úspechom. Analýza fosílnych pozostatkov ranotreťohorných placentárnych cicavcov pomocou výpočtovej tomografie (známej pod skratkou CT) však priniesla empirické dôkazy o tom, že po vymretí nevtáčích dinosaurov (pred 66 miliónmi rokov) sa najskôr zrýchlila evolúcia telesnej veľkosti cicavcov smerom k väčším formám. Cicavčie mozgy sa však v tom období zväčšovali relatívne pomalšie než zvyšok tela. Tieto cicavce mali preto, možno paradoxne, relatívne menšie mozgy než ich druhohorní predchodcovia. Zrýchlený nárast telesnej veľkosti cicavcov mohol súvisieť s množstvom uvoľnených ník, ktoré cicavce, uzurpujúce si vtedajšie globálne ekosystémy, mohli v priebehu paleocénu (období pred 66–56 miliónmi rokov) vyplniť. Až neskôr, v eocéne (pred 56–34 miliónmi rokov), viaceré, predovšetkým korunové, línie cicavcov začali nezávisle od seba produkovať druhové formy s nápadne väčšími mozgami. Zväčšovanie súviselo predovšetkým s rozvojom senzorických oblastí cicavčieho mozgu. Možno tento trend súvisí s druhovou saturáciou eocénnych ekosystémov a intenzívnejšou medzidruhovou kompetíciou.

Bertrand O. C. et al.: Science, 2022, DOI: 10.1126/science.abl5584

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Evoluční biologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Peter Mikula

RNDr. Peter Mikula, Ph.D. (*1990) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí na Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy.

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné