mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Můj život s Vesmírem

 |  4. 10. 2021
 |  Vesmír 100, 594, 2021/10

Moje nebožka matka se velmi zajímala o přírodní vědy a v letech 1950–1961 Vesmír odebírala. Jakmile jsem byl schopen plynulejšího čtení – tak asi od osmi let –, čítal jsem si ve starých ročnících, které pečlivě uschovávala. Dýchal z nich tajemný svět vědy, oděný do rozmanitých záhadně a cizokrajně znějících slov, která jsem si obtížně slabikoval a která v Kardašově Řečici šedesátých let 20. století sotva kdo slyšel a zaručeně nikdo nepoužíval. Tak asi musela znít liturgická latina mým předchůdcům, vědění chtivým chlapcům z lidu, o několik století dřív.

Žádná jiná trochu přírodovědná písemnost kromě botanického klíče a domácího lékaře ve venkovském domečku nebyla a já si velmi brzy umínil, že se chci na něčem podobně tajemném a velkolepém také podílet a biologii chci a budu studovat. Od gymnaziálních let jsem pak začal Vesmír i odebírat a netušil jsem, že se po čase octnu na mnoho let i v jeho redakční radě. Teprve mnohem později jsem dostal do rukou německojazyčný raně darwinistický časopis Kosmos, který byl v 19. století pro náš Vesmír předlohou. Ještě později mi došlo, jak ojedinělé je udržet časopis s takovouto popularizační úrovní v nevelkém národním jazyce po tak dlouhou dobu a jaký to bude jednou na katedře paleolingvistiky poprask, až archeologové objeví v syntetické pryskyřici fragment přírodovědného textu, který nebude v poněkud jim již známém jazyce anglickém, ale v čemsi, na čem si jejich dešifrovací přístroje vylámou zuby…

A tak s Vesmírem celý svůj vědomější život žiji a jen bych si přál, aby mne tento časopis o mnoho přežil, neboť biologové vesmírem protékají, Vesmír zůstává… 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vesmír a já

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...