i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Kost pro psa jménem Kleopatra

 |  4. 10. 2021
 |  Vesmír 100, 592, 2021/10

Dalekohled ESO/VLT poskytl dosud nejostřejší a nejpodrobnější záběry planetky Kleopatra. Umožnily určit její tvar, zpřesnit hmotnost a získat víc poznatků o tom, jak vznikla ona i její dva měsíce.

Podivný asteroid Kleopatra obíhá kolem Slunce v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Zhruba před 20 lety byl na základě radarových pozorování odhalen jeho neobvyklý tvar – dvojice laloků spojených tlustým krkem. Od té doby ho astronomové označují jako „kost pro psa“. V roce 2008 Franck Marchis se svými kolegy objevil dvojici malých těles obíhajících kolem Kleopatry. Měsíce dostaly jména po dětech slavné egyptské královny, AlexHelios a CleoSelene.

Mezi lety 2017 a 2019 pořídil přístroj SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), který pracuje na dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope), řadu záběrů planetky. Protože rotuje, mohli ji astronomové sledovat z různých úhlů, vytvořit její dosud nejpřesnější trojrozměrný model, stanovit délku (270 km) a upřesnit objem. Rovněž zjistili, že jeden z laloků je o něco větší [1].

Ve druhé studii [2] věnované Kleopatře posloužila data k zpřesnění oběžných drah obou měsíců. Předchozí práce sice možné parametry drah udávaly, ale nová pozorování ukázala jinou polohu měsíců, než byla předpověděna. Sofistikované modely, vytvořené na základě snímků, popisují, jakým způsobem gravitace Kleopatry ovlivňuje pohyb měsíců, a přesně určují jejich komplikované oběžné dráhy. Podařilo se spočítat hmotnost a průměrnou hustotu planetky. Obě veličiny jsou výrazně nižší, než se dosud soudilo. Nízká hustota Kleopatry (složené patrně z materiálu s vysokým zastoupením železa) naznačuje, že by mohla být značně porézní a mít strukturu označovanou jako „hromada suti“ (rubble pile). Kleopatra tak vznikla pravděpodobně po velké srážce opětovným seskupením úlomků.

Ještě zajímavější výsledek je nová interpretace tvaru. Roztočené nesoudržné těleso dosáhne při určité periodě (v našem případě asi 5,385 h) únikové rychlosti. Revizí hmotnosti, objemu a hustoty se ukázalo, že povrch asteroidu je kritické rychlosti velmi blízko. Z některých míst povrchu by pak začaly odletovat úlomky a malé impakty by mohly vymrštit balvany na oběžnou dráhu okolo Kleopatry.

(podle tiskové zprávy ESO)

Literatura

[1] Marchis F. et al.: Astronomy & Astrophysics, 2021, DOI: 10.1051/0004-6361/202140874

[2] Brož M. et al.: Astronomy & Astrophysics, 2021, DOI: 10.1051/0004-6361/202140901

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Petr Kabáth

Dr. Petr Kabáth (*1980) obhájil doktorát na Technische Universität v Berlíně, kde se zabýval detekcí exoplanet. Od roku 2009 do roku konce 2014 pracoval na Evropské jižní observatoři v Chile jako astronom a v roce 2015 se vrátil do ČR s prestižním Purkyně Fellowshipem na Akademii věd. V Astronomickém ústavu v Ondřejově vede skupinu výzkumu exoplanet.
Kabáth Petr

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné