JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop
i

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Kočka, pozor, divoká!

 |  4. 10. 2021
 |  Vesmír 100, 614, 2021/10
 |  Téma: Domestikace

Kočka divoká rozhodně není zdivočelý domácí mazlíček. Jak ji ale rozlišit od kočky domácí nebo od hybridního křížence?

Počet zpráv o výskytu jednoho z nejvzácnějších druhů savců Česka v posledním desetiletí narůstá. Kočka divoká (Felis silvestris) kdysi obývala celé území republiky, ale systematické pronásledování (jakožto škůdce drobné zvěře) člověkem spolu se ztrátou vhodných biotopů v důsledku odlesňování vedlo v průběhu 18. a 19. století k jejímu úplnému vyhubení. Nárůst rozlohy lesnaté krajiny a celoroční ochrana jak u nás, tak v okolních zemích umožnil kočce divoké opětovné postupné osídlování našeho území. Prozatím jde hlavně o pohraniční hory (Šumava, Český les, Javorníky, Bílé Karpaty), ale její přítomnost už byla potvrzena i v dalších oblastech, např. v Doupovských horách nebo naposledy na Dobříšsku (obr. 1).

Proč uniká pozornosti

Proč je kočka divoká tak málo prozkoumaným druhem, který často uniká pozornosti? Hlavní důvody jsou dva. První je její relativně malá velikost v kombinaci s převážně soumračnou a noční aktivitou. Za druhé je to její podobnost s kočkou domácí (Felis catus) typického mourovatého zbarvení, s níž si ji náhodný pozorovatel může velmi lehce splést, obzvláště pokud podmínky pro pozorování nejsou ideální.

I když jsou si podobné, kočka divoká není zdivočelou kočkou domácí. Tyto dva taxony jsou považovány minimálně za dva samostatné poddruhy, v současnosti se ale většina vědecké obce přiklání k tomu, že se jedná o samostatné druhy. Kočka domácí byla domestikována z kočky plavé (Felis lybica), což je sesterský druh naší kočky divoké, žijící v severní Africe a na Blízkém východě (obr. 2). Proces domestikace začal, podobně jako u jiných domácích zvířat, v oblasti vzniku prvních starověkých civilizací, pravděpodobně někde v Mezopotámii, a pak pokračoval v starověkém Egyptě, kde byla kočka uctívána jako vtělení bohyně Bastet. V Evropě pak kočku domácí rozšířili starověcí Římané. Kočka domácí se tedy od kočky divoké liší jak v některých morfologických znacích, což ale vzhledem ke spoustě různých vyšlechtěných plemen koček je někdy obtížně určitelné, tak geneticky, což je důležitější.

Křížení možné

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Domestikace
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Zoologie, Genetika

O autorovi

Jarmila Krojerová

Mgr. Jarmila Krojerová (roz. Prokešová), Ph.D., (*1978) vystudovala zoologii na  Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.) a následně pokračovala ve studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.). Od roku 2002 působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, od roku 2017 také v Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Profesně se věnuje ochranářské a populační genetice, ekologii a ochraně savců, především velkých šelem a kočky divoké.
Krojerová Jarmila

Další články k tématu

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?uzamčeno

Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Ochočené kvasinky

Ad Vesmír 100, 618, 2021/10 Rád v nadsázce říkám, že naším pravděpodobně prvním domácím mazlíčkem byla kvasinka, kterou jsme domestikovali dávno...

Co dělá asijský slon v Africeuzamčeno

Poněkud zvláštní dovoz asijských slonů na práci do Afriky sice připomíná příslovečné „nošení dříví do lesa“, přitom se tento pokus v minulosti...

Cesta od divokého k domácímu hmyzuuzamčeno

Z živočišné říše člověk nedomestikoval jen ryby, ptáky a savce, ale také početnou hmyzí čeládku. Vedle včely a bource zdomácněl i cvrček, šváb...

Strategie líných mutantůuzamčeno

Na jihozápadním okraji Asie proběhly před deseti tisíci lety děje, které natrvalo ovlivnily chod velké části planety.

Nejistá kolébka afrického čirokuuzamčeno

Nelze přehlédnout, jak velkou roli hrály (a stále hrají) domestikované rostliny v osudech lidských civilizací. Totiž, ty by bez nich nejspíš vůbec...

Vlci a jejich domestikace, toť otázkauzamčeno

Populace vlka obecného (Canis lupus) se vyskytují na celé severní polokouli nejméně 300 tisíc let, byť stáří prvních nálezů vlků dosahuje až 800...

Člověk a vlk ve starší době kamennéuzamčeno

Vlk je těsnější součástí lidského světa od poslední doby ledové. Kdy se odehrála proměna z obávaného predátora na psa, nejlepšího přítele člověka?

Domestikovaná planeta

Lidé k sobě od nepaměti připoutávají vybrané rostliny a zvířata, občas i zástupce ostatních říší – vzpomeňme třeba na širokou škálu nejrůznějších...

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...