Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Vybíráme z Vesmíru 1981–1990

4. 10. 2021
 |  Vesmír 100, 646, 2021/10

[…] V současné době, dvanáctý rok od zavedení povinného očkování proti spalničkám, se díky vysoké proočkovanosti dětské populace a dlouhodobému, průběžně prováděnému programu epidemiologické bdělosti, ocitáme v epidemiologické situaci, která je až dosud ve světě unikátní, a ČSSR tak získala světovou prioritu – v průběhu první poloviny r. 1982 došlo na celém území ČSSR k eliminaci spalniček. […]

(Vesmír 62, 198, 1983/7)

Rok 1983 byl mimořádně významný pro fyziku elementárních částic. V jeho průběhu byly totiž v mezinárodním ústavu pro jaderný výzkum CERN u Ženevy objeveny intermediální bosony Z° a W± (viz Vesmír, 62, 123, 1983; 62, 200, 1983 aj.). Tyto částice podstatně převyšují význam mnoha jiných částic – rezonancí, jichž je dnes v tabulkách elementárních částic registrováno několik set, a tak se jejich objev řadí do kategorie nejvýznamnějších objevů ve fyzice elementárních částic. […] V prvotním, symetrickém stavu s vysokou energií mají jak foton, tak intermediální bosony W± a Z° nulové hmotnosti. V důsledku narušení této původní symetrie v reálné přírodě snížením energie se bosony W± a Z° začnou podstatně lišit od fotonu a stanou se objekty se značnou klidovou hmotností, zatímco foton i nadále zůstane nehmotnou částicí. Tento nastíněný mechanismus narušení symetrie v přírodě navrhl v r. 1964 P. Higgs pod názvem spontánní narušení symetrie vakua. Aby bylo možné matematicky tuto myšlenku zformulovat, je nejjednodušší do teorie zavést kromě částic W± a Z° a fotonu ještě další částici s nenulovou hmotností, tzv. skalární Higgsův boson. Tato dodatečná částice by měla v přírodě rovněž existovat, a proto se také hledá. […]

(Vesmír 63, 201, 1984/7)

[…] Objasňovanie podstaty AIDS dokumentuje prístup dnešnej vedy k eliminácii nového neznámeho ochorenia. Predpokladáme, že už v blízkej budúcnosti sa nájde proti AIDS účinný liek. Bude to suramin, ribavirin, interferon, interleukin-2, vakcína alebo niečo iné?

(Vesmír 65, 58, 1986/1)

[…] Podle dosud převládajících názorů vznikl život kombinací ribonukleové kyseliny — RNA (jako nosiče informace) a proteinů — enzymů (jako katalyzátorů biochemických reakcí). Nyní se ukazuje (Nature 319, 618, 1986), že RNA sama je enzymem — zavádí se pojem ribozym. […]

(Vesmír 66, 238, 1987/4)

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie vědy, 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...
Interakce grepové šťávy s léčivy

Interakce grepové šťávy s léčivy

Stanislav Rádl  |  4. 10. 2021
Letos uplynulo třicet let od doby, kdy byl v časopise The Lancet publikován nenápadný článek o interakci šťávy z citrusů s léky, který významně...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné