i

Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Nestor z hor

 |  4. 10. 2021
 |  Vesmír 100, 597, 2021/10

Mezi druhy ohrožené globální klimatickou změnou patří ty s vazbou na alpínské bezlesí. Jde o prostředí, jehož rozloha se bude zmenšovat s tím, jak rostoucí teploty pomohou lesu posunout svou hranici do vyšších nadmořských výšek. Jak se tato výrazná změna životních podmínek dotkne jediného papouška alpínské zóny, nestora key (Nestor notabilis)?

Keové mají pověst nejinteligentnějších, nebo přinejmenším nejzvědavějších ptáků světa. Zatímco dnes jsou jejich domovinou bezlesé vrcholové partie Alp Jižního ostrova Nového Zélandu, nalezené fosilie dokládají, že v dobách ledových se keové vyskytovali na obou hlavních ostrovech a obývali i nížiny. Ostatně i dnes je lze občas pozorovat až u mořského pobřeží.

Novozélandsko-švédský tým zajímalo, zda je kea skutečně přizpůsobený životu v alpínském bezlesí, nebo ho tam v době relativně nedávné vyhnaly vnější okolnosti. V úvahu připadá pronásledování ze strany lidí (Vesmír 99, 530, 2020/9) nebo konkurence s blízce příbuzným nestorem kakou (Nestor meridionalis), který je striktně vázán na lesní prostředí. Právě přítomnost blízkého druhu s odlišnou ekologií autorům umožnila hledat odpověď s využitím genetické analýzy.

Autoři poprvé přečetli genom nestora kaky a porovnali ho s genomem nestora key. Zajímaly je zejména imunologické, fyziologické, neurologické a behaviorální adaptace. Výsledek funkční genomové analýzy však ničím nenasvědčuje, že by příčinou rozrůznění obou druhů před 2,3–2,5 milionu let bylo přizpůsobení životu ve vyšších nadmořských výškách. Oba druhy mají v genomu podobné funkční dráhy, které nejspíše souvisejí s pestrou potravou a proměnlivým a poměrně chladným prostředím Nového Zélandu.

Nestor kaka je sice lesní specialista, jeho jídelníček je však mimořádně pestrý. Typickou dietu, jako plody a semena, papouškové doplňují o proteiny z larev hmyzu žijících pod kůrou stromů. Výdej energie na obstarání tohoto druhu potravy však převyšuje zisk. Nestor kaka si proto chybějící energii kompenzuje medovicí produkovanou červci, o kterou nyní musí soupeřit se zavlečenými vosami (Vesmír 98, 340, 2019/6).

Nestor kea je podle autorů výzkumu spíše generalistickým než alpínským druhem, což by bylo pro jeho dlouhodobé přežití nepochybně dobrou zprávou.

Martini D. et al.: Molecular Ecology, 2021, DOI: 10.1111/mec.15978

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Pavel Pipek

Mgr. Pavel Pipek, Ph.D., (*1984) pracuje v Botanickém ústavu Akademie věd a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá biologickými invazemi, bioakustikou a občanskou vědou. Nový Zéland je jeho srdeční záležitostí.
Pipek Pavel

Doporučujeme

Sirovodík chrání spermie mužů

Sirovodík chrání spermie mužů audio

Jaroslav Petr  |  18. 7. 2022
Samci savců včetně mužů si ve varlatech vyrábějí toxický plyn. S jeho pomocí chrání spermie před poškozením v nepříznivých podmínkách.
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné