Robovský Jan

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se na Přírodovědecké falkultě JU věnuje evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec.

Počet článků: 245

Trpasličí sauropodní dinosaurus z Německa

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 578, 2006/10
V roce 1998 byly ve svrchnojurských vápencích v pohoří Harz na severu Německa nalezeny zbytky několika malých sauropodních dinosaurů. Protože se...
 

Trpí kytovci kesonovou nemocí?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 583, 2006/10
Jak je možné, že se kytovci potápějí do obrovských hloubek, a přesto netrpí při vynoření kesonovou nemocí? David Vilímek Trpí kytovci kesonovou...
 

Asijský gepard na hranici vymření

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 507, 2006/9
Ochrana šelem ve volné přírodě patří k náročným úkolům, mimo jiné je třeba jim zajistit dostatečnou potravní základnu. Není divu, že v oblastech...
 

Pohaslá sláva savců

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 557, 2006/9
Každý čtenář i s minimálním zájmem o savce, jejich historii či paleontologii obecně, který narazí na knihu Oldřicha Fejfara a Pavla Majora Zaniklá...
 

Alarmující úbytek albatrosů

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 443, 2006/8
Některá ohrožená zvířata se dají poměrně dobře chovat v zajetí, což usnadňuje jejich záchranu před vymřením (zmiňme například ibise skalního,...
 

Není tahr jako tahr

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 473, 2006/8
Hledání příbuzenských vztahů koz a ovcí (řekněme v rámci tribu Caprini či podčeledi Caprinae) dlouhodobě vyčerpává řadu savčích systematiků....
 

Bobrovitý savec z jury

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 387, 2006/7
Na různých lokalitách v Číně byla v posledních letech nalezena spousta zachovalých fosilií (viz Vesmír 82, 633, 2003/11), díky nimž už nemluvíme o...
 

Děravý fosilní záznam

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 330, 2006/6
To, že nově objevený savec laoš (Laonastes aenigmamus) – jehož české jméno jsme si dovolili navrhnout coby zkratku pro „laoskou myš“ (laosky...
 

Lose, proč máš tak velký čumák?

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 258, 2006/5
Los je na pohled asi nejbizarnější příslušník jelenovitých. Má velké tělo na dlouhých nohách a hlavu s rozložitými lopatovitými parohy a zvětšeným,...
 

Skvrnití sobi, pruhovaní koně a zbloudilá chocholatka

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 300, 2006/5
Uměleckými projevy se člověk vyznačoval již v dávné minulosti. Umění mělo a má různé účely (rituál, zdobnost, seberealizaci, zábavu apod.)....
 

Evropská kampaň na ochranu nosorožců

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 209, 2006/4
Nosorožci jistě patří k nejpozoruhodnějším zvířatům a u nás asi není člověka, kterého by nějaký nosorožec v zoologické zahradě alespoň na chvíli...
 

K čemu byly rohy bobruškám?

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 127, 2006/3
Severoamerická bobruška (Aplodontia rufa) je posledním žijícím zástupcem bobrušek (v nejširším pojetí nadčeleď Aplodontoidea), a představuje tedy...
 

Pipulčí „cvrkot“ při námluvách

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 130, 2006/3
Pipulky (čeleď Pipridae) jsou malí středoameričtí a jihoameričtí pěvci, kteří se kromě své barevnosti proslavili nápadnými toky s všelijakým...
 

Velrybí vši poodhalují historii velryb

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 156, 2006/3
Obří těla kytovců (a zřejmě jen některých kosticovců) osídluje hned několik skupin korýšů – vilejši (Thoracica) z čeledi Coronulidae, provazcovití...
 

Taxonomie v „tureckém stylu“

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 67, 2006/2
Popisovaní nových druhů a poddruhů má řadu půvabů, například se autor svým popisem stává vlastně nesmrtelným. Vědecký latinský název nového druhu...
 

Popsán nový kytovec – orcela Heinsohnova

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 69, 2006/2
V řekách a mělkých mořích jihovýchodní Asie se vyskytuje bělošedý ozubený kytovec orcela tuponosá (Orcaella brevirostris). Její délka se pohybuje...
 

Databáze ARKive o ohrožených druzích

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 9, 2006/1
Chcete zažít mrazení v zádech nad osudem druhů odsouzených člověkem k zmizení ze Země? Spatřit druhy, které se už lidstvu podařilo vyhubit, druhy,...
 

Opeřený tyranosaurus

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 11, 2006/1
Od devadesátých let 20. století byla z křídových nalezišť v Číně popsána řada opeřených dinosaurů (viz Vesmír 82, 633, 2003/11). Vlivem těchto...
 

Laoské skalní krysy

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 43, 2006/1
Když roku 1812 věhlasný francouzský paleontolog Georges Cuvier autoritativně prohlásil, že možnost objevu velkého čtvernožce je velmi malá, ani...
 

Velryba biskajská v krizi

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 698, 2005/12
Velryba biskajská (Eubalaena glacialis) je pozoruhodný severoatlantský kytovec, který už léta trpí pod tlakem člověka (na začátku 20. století byl...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]