Přírodovědec záhlaví

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 232

Jak se budou nazývat domácí zvířata?

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 8, 2007/1
Každé zvíře má podle závazných pravidel vlastní rodové a druhové latinské jméno, u poddruhů vstupuje do hry i jméno podrodové. Na tom se zoologové...
 

Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 36, 2007/1
Stolové hory Guayanské vysočiny (tepui) představují specifické geomorfologické útvary. Jejich vrcholové plošiny jsou izolované od okolí i od sebe...
 

Island zahájí komerční lov kytovců

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 713, 2006/12
Právě před 20 lety vyhlásila Mezinárodní velrybářská komise celosvětový zákaz komerčního lovu kytovců, který těmto zvířatům umožnil početně se...
 

Sir Thomas Stamford Raffles

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 746, 2006/12
Letos uplyne 225 let od narození a 180 let od úmrtí muže, jehož jméno je určitě dobře známo historikům a snad i přírodovědcům. Thomas Stamford...
 

Výprava za kvarterní přírodou a paleolitickým uměním

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 753, 2006/12
Paleontolog R. Dale Guthrie patří k největším odborníkům na kvartérní přírodu, a navíc je vynikajícím popularizátorem. Přiznám se, že mám pro jeho...
 

Databáze vyhubených zvířat

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 646, 2006/11
Osud zvířat, která vymřela vinou člověka, v nás může vzbuzovat lítost, zlobu, ale naštěstí také třeba odhodlání chránit ty druhy, které takové...
 

Nová zubatá velryba

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 676, 2006/11
Kytovci se na základě řady znaků tradičně dělí na kosticovce (s velrybami, plejtváky apod.) a ozubené (s delfíny, sviňuchami, kosatkou, vorvaněm...
 

Trpasličí sauropodní dinosaurus z Německa

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 578, 2006/10
V roce 1998 byly ve svrchnojurských vápencích v pohoří Harz na severu Německa nalezeny zbytky několika malých sauropodních dinosaurů. Protože se...
 

Trpí kytovci kesonovou nemocí?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 583, 2006/10
Jak je možné, že se kytovci potápějí do obrovských hloubek, a přesto netrpí při vynoření kesonovou nemocí? David Vilímek Trpí kytovci kesonovou...
 

Asijský gepard na hranici vymření

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 507, 2006/9
Ochrana šelem ve volné přírodě patří k náročným úkolům, mimo jiné je třeba jim zajistit dostatečnou potravní základnu. Není divu, že v oblastech...
 

Pohaslá sláva savců

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 557, 2006/9
Každý čtenář i s minimálním zájmem o savce, jejich historii či paleontologii obecně, který narazí na knihu Oldřicha Fejfara a Pavla Majora Zaniklá...
 

Alarmující úbytek albatrosů

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 443, 2006/8
Některá ohrožená zvířata se dají poměrně dobře chovat v zajetí, což usnadňuje jejich záchranu před vymřením (zmiňme například ibise skalního,...
 

Není tahr jako tahr

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 473, 2006/8
Hledání příbuzenských vztahů koz a ovcí (řekněme v rámci tribu Caprini či podčeledi Caprinae) dlouhodobě vyčerpává řadu savčích systematiků....
 

Bobrovitý savec z jury

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 387, 2006/7
Na různých lokalitách v Číně byla v posledních letech nalezena spousta zachovalých fosilií (viz Vesmír 82, 633, 2003/11), díky nimž už nemluvíme o...
 

Děravý fosilní záznam

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 330, 2006/6
To, že nově objevený savec laoš (Laonastes aenigmamus) – jehož české jméno jsme si dovolili navrhnout coby zkratku pro „laoskou myš“ (laosky...
 

Lose, proč máš tak velký čumák?

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 258, 2006/5
Los je na pohled asi nejbizarnější příslušník jelenovitých. Má velké tělo na dlouhých nohách a hlavu s rozložitými lopatovitými parohy a zvětšeným,...
 

Skvrnití sobi, pruhovaní koně a zbloudilá chocholatka

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 300, 2006/5
Uměleckými projevy se člověk vyznačoval již v dávné minulosti. Umění mělo a má různé účely (rituál, zdobnost, seberealizaci, zábavu apod.)....
 

Evropská kampaň na ochranu nosorožců

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 209, 2006/4
Nosorožci jistě patří k nejpozoruhodnějším zvířatům a u nás asi není člověka, kterého by nějaký nosorožec v zoologické zahradě alespoň na chvíli...
 

K čemu byly rohy bobruškám?

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 127, 2006/3
Severoamerická bobruška (Aplodontia rufa) je posledním žijícím zástupcem bobrušek (v nejširším pojetí nadčeleď Aplodontoidea), a představuje tedy...
 

Pipulčí „cvrkot“ při námluvách

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 130, 2006/3
Pipulky (čeleď Pipridae) jsou malí středoameričtí a jihoameričtí pěvci, kteří se kromě své barevnosti proslavili nápadnými toky s všelijakým...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné