RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se na Přírodovědecké falkultě JU věnuje evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec.

Počet článků: 242

Sebepoškozování špičáky u babirus

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 132, 2020/3
Babirusy jsou zvláštní prasata z Celebesu a okolních ostrovů – oproti ostatním prasatům se liší třeba relativně holou kůží, jedním párem cecíků,...
 

Kolik máme savčích druhů

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 137, 2020/3
Už nějakou dobu víme, že s druhy je to složitější, než si někdy chceme připustit. Pod druhy si různí vědci představují jiné jednotky, další pak...
 

Znovuobjevení kančila stříbrohřbetého

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 71, 2020/2
Kančil s vědeckým jménem Tragulus versicolor byl popsán v roce 1910 na základě čtyř jedinců, pátého získala vietnamsko-ruská expedice do Vietnamu...
 

Kteří australští ptáci a savci vymřou do 20 let?

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 77, 2020/2
Díky rostucím znalostem o biologii druhů a poznání, jak se chovají populace při různých velikostech, můžeme vcelku realisticky modelovat či jinak...
 

Přehlížené Gran Chaco

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 6, 2020/1
V rámci globálního trhu mají často i země, které se jinak snaží dbát na ochranu přírody, spoluzodpovědnost za ničení velice hodnotných území nebo...
 

Nový rod gibona z čínského císařství

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 9, 2020/1
V červnu 2018 se objevila studie popisující nový rod a druh vymřelého gibona z Číny jménem Junzi imperialis, který žil ještě během počátků...
 

Zdaleka nejde jen o „dědkologii“

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 160, 2019/3
Český čtenář zajímající se o přírodu mohl na jméno prof. Klímy narazit v mnoha populárně-vědeckých příspěvcích, u překladů některých knih...
 

Jak naložit s nosorožcem sumaterským?

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 13, 2019/1
Nosorožec sumaterský je velmi unikátním zástupcem celé skupiny – je vůbec nejmenším druhem, navíc osrstěným, což hezky značí jeho nejbližší...
 

Co nám zbylo z černých nosorožců?

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 206, 2018/4
Systema tika afrického nosorožce černého (Diceros bicornis) trápí zoology a ochranáře již delší dobu, protože taxonomický názor (tj. kolik forem...
 

Ploty na hranicích nekončí

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 611, 2017/11
Po pádu železné opony nastalo v mnoha oblastech rušení hraničních bariér, což s rostoucím názorem v ochranářských kruzích, že pro přežití druhů je...
 

Jak to bylo s lidožravými lvy z Tsava?uzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 642, 2017/11
Kvůli dobrodružně napsaným knížkám i následnému filmovému zpracování se lidožraví lvi z Tsava stali zřejmě nejpopulárnějšími zvířaty, která kdy...
 

Publikovat, nebo nepublikovat?uzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 548, 2017/10
Nedávno se na stránkách časopisu Scien­ce objevila zajímavá úvaha, zda by nebylo vhodné omezit přístup k informacím o ohrožených druzích třeba...
 

Kam a kdy vracet tygry do střední Asie?uzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 543, 2017/10
Spolu s poznáním, že tygr ussurijský je geneticky takřka identický s vybitým tygrem turanským, žijícím kdysi od východního Turecka po jezero...
 

Nečekaný objev pražských vakovlků

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 512, 2017/9
 Vymření téměř každého druhu vnímáme jako ztrátu,1) kterou zvláště u charismatičtějších druhů (obratlovců) nějakým způsobem prožíváme a jejíž míra...
 

Proč má hirola na kahánku?

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 378, 2017/7
Gracilní, osobitá a krásná východoafrická antilopa hirola (Beatragus hunteri) patří v posledních dekádách se svými klesajícími počty (méně než 500...
 

Jak velké bylo sivatérium?

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 316, 2017/6
Odhady velikosti vymřelých živočichů jsou vždy zapeklité a vyžadují pečlivé srovnávání s recentními příbuznými a střízlivé modelování. Nedávno se...
 

Rozpoznávání melanistických levhartů

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 317, 2017/6
U některých populací kočkovitých šelem se vyskytuje vyšší procento tmavších až vyloženě černých jedinců. Učebnicově jsou nejznámější černí jaguáři...
 

Tragédie luskounů

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 252, 2017/5
Luskouni jsou úžasná zvířata obrněná rohovitými šupinami, které se podobají šupinám šišek jehličnanů. Tito bezzubí savci mají spoustu účelných...
 

Levhart v ohrožení navzdory svým kvalitám

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 192, 2017/4
Levhart je elegantní zástupce velkých koček, který dokáže žít skrytým způsobem života ve velmi rozmanitých prostředích. Jeho relativní ekologická...
 

Jak si stojí žirafy?

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 254, 2016/5
V rámci etablovaných ochranářských organizací (např. IUCN, EAZA) můžeme pozorovat různou míru přístupu k daným taxonům (od toho aktivnějšího až po...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné