Přírodovědec záhlaví

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 229

Nečekaný objev pražských vakovlků

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 512, 2017/9
 Vymření téměř každého druhu vnímáme jako ztrátu,1) kterou zvláště u charismatičtějších druhů (obratlovců) nějakým způsobem prožíváme a jejíž míra...
 

Proč má hirola na kahánku?

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 378, 2017/7
Gracilní, osobitá a krásná východoafrická antilopa hirola (Beatragus hunteri) patří v posledních dekádách se svými klesajícími počty (méně než 500...
 

Jak velké bylo sivatérium?

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 316, 2017/6
Odhady velikosti vymřelých živočichů jsou vždy zapeklité a vyžadují pečlivé srovnávání s recentními příbuznými a střízlivé modelování. Nedávno se...
 

Rozpoznávání melanistických levhartů

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 317, 2017/6
U některých populací kočkovitých šelem se vyskytuje vyšší procento tmavších až vyloženě černých jedinců. Učebnicově jsou nejznámější černí jaguáři...
 

Tragédie luskounů

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 252, 2017/5
Luskouni jsou úžasná zvířata obrněná rohovitými šupinami, které se podobají šupinám šišek jehličnanů. Tito bezzubí savci mají spoustu účelných...
 

Levhart v ohrožení navzdory svým kvalitám

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 192, 2017/4
Levhart je elegantní zástupce velkých koček, který dokáže žít skrytým způsobem života ve velmi rozmanitých prostředích. Jeho relativní ekologická...
 

Jak si stojí žirafy?

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 254, 2016/5
V rámci etablovaných ochranářských organizací (např. IUCN, EAZA) můžeme pozorovat různou míru přístupu k daným taxonům (od toho aktivnějšího až po...
 

Kdo všechno pochází z Tibetské náhorní plošiny?

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 254, 2016/5
Ve Vesmíru byl už zmíněn možný tibetský původ srstnatých nosorožců (Vesmír 92, 534, 2013/10), od té doby byla tato oblast představena jako domovina...
 

Vyjasnění typového exempláře slona indického

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 190, 2016/4
Pro systematickou zoologii jsou při popisování taxonů závazná určitá pravidla, která přispívají ke standardizaci a přehlednosti práce systematiků....
 

Genetika yettiů

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 191, 2016/4
Žijeme ve velmi zajímavé době bouřlivého rozvoje biologických věd, včetně zoologie, a spousta vědeckých přání je snadno splnitelná. Zvířata tajemná...
 

Komerční lov velkých šelem

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 132, 2016/3
Komerční lov ohrožených druhů, ať na soukromých farmách, či přímo v chráněných oblastech, je vnímán jako jeden z pragmatických a poměrně...
 

Zvláštní přesmyk chobotnatců z rostlin C4 na C3 rostliny

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 71, 2016/2
Pomocí izotopové analýzy zubů je možné odhadnout potravu daného zvířete, například striktní býložravost, všežravost nebo masožravost, u býložravců...
 

Užitečný portál o ochraně přírody

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 7, 2016/1
Rozmach ochranářských snah jde ruku v ruce s jejich medializací a může tak činit tyto aktivity částečně nepřehlednými. Dané informace mohou být...
 

Když přílišná péče škodí

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 666, 2015/12
Lejsčík chathamský (Petroica traversi) obývající Chathamovy ostrovy u Nového Zélandu patří mezi nejohroženější druhy pěvců. Byl dokonce považovaný...
 

Vysadit tapíry na Borneo?

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 598, 2015/11
Tapíři jsou učebnicovým příkladem vikariantního rozšíření (původní souvislý areál se rozpadl na několik areálů menších) – na konci třetihor se...
 

Nečekaná genetická rozmanitost okapi

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 598, 2015/11
Po genetické analýze žiraf se podobného vyhodnocení dočkala okapi a výsledky jsou v řadě aspektů nečekané. Překvapivá je především míra genetické...
 

Co je nového u nosorožců?uzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 607, 2015/11
Minulý rok a začátek toho letošního byl z hlediska nosorožců v několika aspektech zásadní a zprávy převážně pesimistické byly prokládány...
 

Divoký kůň nebyl šedivý

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 644, 2015/11
Reakce autorů článku Divocí koně. Geny promluvily, byli to hnědáci. (Vesmír 94, 484, 2015/9) na komentář Evžena Kůse (Vesmír 94, 642, 2015/11)....
 

Nejvzácnější ptáci světa

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 656, 2015/11
Knih o vzácných a ohrožených druzích je nepočítaně, což je někdy dáno jejich zajímavostí, ale částečně i samotnou vzácností. To je patrné zvláště u...
 

Další popis primáta z fotografie

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 534, 2015/10
Když komise pro zoologickou nomenklaturu posvětila popis kipundžiho z Tanzánie (2005), bylo otázkou, zda tento precedens bude použit u dalších...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné