Přírodovědec záhlaví

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 232

A proč máš, vorvaňovče, tak divné zuby?

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 291, 2009/5
Vorvaňovci jsou hned po delfínech se svými 21 popsanými druhy druhově nejbohatší čeledí kytovců. Přesto toho o nich moc nevíme, hlavně kvůli jejich...
 

Největší pekari a nejmenší kapustňák

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 308, 2009/5
Neotropická oblast už dlouho zajišťuje přísun nových druhů živočichů včetně těch nejatraktivnějších, jakými jsou primáti. Často jde také o zvířata...
 

Nečekané příbuzenstvo tygra turanského

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 215, 2009/4
Tygr turanský (Panthera tigris virgata) představoval po tygru ussurijském nejhuňatější formu tygra. Vyznačoval se dlouhou srstí na lících, krku, a...
 

Námluvy inií

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 217, 2009/4
Dnes už bezpečně víme, že kytovci jsou nejbližšími příbuznými hrochů, a tedy vnitřní skupinou sudokopytníků. Na základě toho si nově uvědomujeme,...
 

Štětinatec haitský přece jen stále přežívá

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 143, 2009/3
Štětinatci (viz Vesmír 84, 8, 2005/1) jsou jedovatá a vůbec hodně unikátní a stará skupina savců žijící na ostrovech v Karibském moři (na Kubě a...
 

Je záchrana rysa pardálového na dobré cestě?

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 144, 2009/3
Rys pardálový (Lynx pardinus) se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově v počtu necelých 200 jedinců, z nichž pouhou polovinu tvoří dospělí schopní...
 

Hlodavec velikosti menšího osobního auta

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 75, 2009/2
Třetihorní savčí společenstva v Jižní Americe patřila v důsledku dlouhodobé izolace k těm nejosobitějším své doby, neboť se zde rozrůznilo několik...
 

K čemu je klikání u antilop losích?

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 76, 2009/2
Antilopa losí a její ještě impozantnější příbuzná antilopa Derbyho bývají považovány za největší antilopy světa. Přestože jde o příměr celkem vzato...
 

Seskveč, indický yetti, nový konžský lidoop a šelma z Bornea

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 109, 2009/2
I dnes jsou objevovány nové druhy savců. Dovídáme se o nich buď z řádných vědeckých popisů, nebo z bombastických novinových titulků. V posledních...
 

Zvířata ve válce, Oddaná, ale nedobrovolná válečná služba

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 132, 2009/2
Všechny země se ve válce snaží mobilizovat co nejvíce svých zdrojů, ať už materiálních, nebo lidských, a není tedy divu, že se v této nevděčné...
 

Nejstarší chobotnatci byli vodní

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 7, 2009/1
Předpoklad, že chobotnatci prošli během své evoluce vodní či „obojživelnou“ fází, není nový. Nasvědčuje to mu geologický kontext (fosilie nalezené...
 

Pozemní savci na Novém Zélandě – že by přeci?

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 8, 2009/1
Nový Zéland je pro zoology studující savce hodně zvláštní kus pevniny. Je totiž téměř bez savců, pokud nepočítáme netopýry, jako jsou nedávno...
 

Jak vypadal předek nejstarších kytovců?

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 8, 2009/1
Díky tomu, že byli celkem nedávno objeveni nejstarší kytovci, známe již několik dobrých kandidátů na přímé předky této obdivuhodně specializované...
 

Je lenochod opravdu takový spáč?

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 824, 2008/12
Lenochodi jsou často prezentováni jako nemožně nemotorná, pomalá a v podstatě „líná“ zvířata. Skutečnost je však trochu jiná. Předně víme, že...
 

Kdo koho lovil?

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 825, 2008/12
Objev člověka vysokého asi metr (Homo floresiensis) roku 2004 v svrchnopleistocenních vrstvách ostrova Flores byl velkým překvapením a dodnes...
 

Učebnicový omyl o žirafím krku

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 829, 2008/12
Příroda je natolik rozmanitá, že je často obtížné dopídit se pro řadu různých výjimek nějakého „neprůstřelného“ zobecnění. Po zobecněních je však...
 

Západní nosorožec dvourohý vyhuben

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 739, 2008/11
„Přežije rok 2000?“ bylo oblíbené novinářské heslo zdůrazňující ohrožení řady druhů. Všichni tehdejší „kandidáti na vymření“ sice přelom tisíciletí...
 

Byl „vačnatý lev“ masozřavý?

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 742, 2008/11
Vačnatci vytvořili v Jižní Americe a v Austrálii během dlouhodobé izolace řadu velkých dravých forem. V Jižní Americe například žila vačnatá obdoba...
 

Japonská rozpolcenost psíků

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 658, 2008/10
Ještě než psík mývalovitý uprchl (či byl vypuštěn) z kožešinových farem v řadě oblastí Eurasie, obýval Japonsko a Dálný východ. Kromě jiného je...
 

Byl objeven největší bércoun

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 661, 2008/10
Bércouni jsou malá skupina afrických savců, která zahrnuje 15 druhů o hmotnosti mezi 30 až 500 gramy. Jsou příbuzní bodlínů, zlatokrtů, hrabáčů,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné