RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 237

Jak přežívají sloni v poušti?

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 9, 2008/1
Sloni dnes obývají v Africe jak vlhké deštné lesy, tak suché savany, a dokonce i pouště. Zvláště proslavení jsou namibští sloni z pouště Namib v...
 

Těžký osud goril

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 10, 2008/1
Přestože lidoopové (orangutan, gorila, šimpanz a bonobo) budí pozornost veřejnosti i ochranářských organizací, nedaří se vždy úspěšně čelit všemu,...
 

Kauza „kuprej“ (znovu) vyřešena!

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 746, 2007/12
O kriticky ohroženém asijském turu kuprejovi a diskusi kolem oprávněnosti jeho ochrany již byla řeč (viz Vesmír 86, 72, 2007/2). Nová molekulární...
 

Prase zakrslé – ještě větší unikát, než jsme doufali!

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 751, 2007/12
Ačkoli nikdo nepochyboval o tom, že se prase zakrslé (Sus salvanius) od jiných prasat dost liší (třeba přítomností jen tří párů struků, kratičkým...
 

Jak moc jsme zdecimovali plejtvákovce šedé?

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 753, 2007/12
Na stáda až patnáctimetrového plejtvákovce šedého, který oproti jiným kosticovcům získává potravu filtrováním mořských sedimentů, bychom mohli...
 

Co žere rejskovec pancéřový

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 683, 2007/11
Africký rejskovec pancéřový (Scutisorex somereni), žijící především v tropických deštných lesích východního Konga, Rwandy, Burundi a Ugandy...
 

EDGE – databáze „výlučných“ ohrožených druhů

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 607, 2007/10
Ochrany, ať na národní či celosvětové úrovni, se dnes dostává velkému množství rostlin a živočichů, některým preventivně, jiným proto, že jsou...
 

Naděje pro paježuru Attenboroughovu

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 611, 2007/10
Už když australští zoologové Timothy F. Flannery a Colin P. Groves popisovali v roce 1998 nový druh paježury, který pojmenovali po známém a...
 

Proč měli sauropodní dinosauři dlouhé krky?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 539, 2007/9
Dlouhokrkost je fascinující záležitost, ať u dinosaurů, u pštrosa či u dnešní savanové žirafy. Dobře víme, jak jí lze morfologicky dosáhnout i jaké...
 

Staly se mořské vydry kořistí kosatek?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 541, 2007/9
Kosatky se v poslední době dostávají do popředí zájmu už nejen svým atraktivním vzhledem a dravostí, ale především kulturními rozdíly v loveckých...
 

Lev s hřívou i bez ní

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 564, 2007/9
Lev je výjimečný nejen hřívou, ale i životem ve smečkách příbuzných samic (viz rovněž Vesmír 75, 37, 1996/1). Kromě Afriky se dnes vyskytuje asi...
 

Senzační objev druhého levharta obláčkového?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 568, 2007/9
Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) je z mnoha pohledů unikátní kočkovitá šelma. Má například relativně nejdelší špičáky, takže se nápadně podobá...
 

Mutace Hox-genů u vymřelých savců

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 475, 2007/8
Moderní fylogenetické analýzy nabízejí díky konstrukcím kladogramů (stromů příbuznosti) možnost vytvářet nové vědecké hypotézy a prověřovat je....
 

Partenogeneze u žraloka a varanů komodských

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 477, 2007/8
Partenogeneze – schopnost živočichů rozmnožovat se z neoplozených vajíček – je známá pouze asi u 70 obratlovců (například u pozoruhodných...
 

Intenzita lovu kytovců

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 407, 2007/7
Přestože v roce 1986 vstoupilo v platnost celosvětové moratorium komerčního lovu kytovců, je od té doby stále možné lovit je pro výzkumné účely a...
 

Jak a pro koho je rizikový lov králíků?

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 409, 2007/7
V Eurasii žijí dva blízce příbuzní rysi (rys ostrovid a rys pardálový) a dva blízce příbuzní orli (orel královský a orel iberský), z nichž rys...
 

Nejen objevy, ale i pozadí událostí

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 460, 2007/7
Objevy nových zvířat jsou fascinující snad pro všechny – počínaje zoology a konče úplnými laiky, a to nejen pro samotné poznání nového tvora, ale i...
 

Ještě Arktida

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 337, 2007/6
Ač se nepovažuji za konfrontační typ a nerad se nimrám v drobnostech, rád bych uvedl pár zpřesnění: 1. Dožadovat se „posledního glaciálního maxima“...
 

Proč vymřela alka velká a ne terej bílý?

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 340, 2007/6
Vymřelá nelétavá alka velká (Pinguinus impennis) a přeživší terej bílý (Morus bassanus) měli několik společných vlastností. Tito mořští ptáci se...
 

Žili obří vombati v norách?

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 341, 2007/6
Dnešní tři druhy zavalitých vačnatců vombatů z Austrálie měly kdysi bohaté příbuzenstvo. Někteří vyhynulí vombati byli oproti dnešním poloviční,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné