Galerie VI PER

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 229

Osobitost timálky skvrnité

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 534, 2015/10
Elachura formosa, česky timálka skvrnitá, je malý skvrnitý pěvec (10 cm i s relativně krátkým ocasem), horní polovinu těla má tmavší, hnědou, která...
 

Jsou zoologické zahrady Noemovými archami?

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 536, 2015/10
Moderní zoologické zahrady mají celou řadu funkcí – chov zvířat, jejich výzkum, vzdělávací aspekt (i ve smyslu, že návštěvníci díky nim získají...
 

Srovnání fylogeografií asijských koček

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 470, 2015/9
Porovnání fylogeografických struktur více druhů umožňuje rekonstruovat biogeografické fenomény, které na druhy v minulosti působily. Nyní máme k...
 

Jak Egypt přišel o své savce?

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 471, 2015/9
Oblast dnešní Sahary prodělala v posledních tisíciletích obrovskou proměnu od savanového prostředí na prostředí pouštní, o čemž se můžeme názorně...
 

Zvláštní vokalizace koal

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 472, 2015/9
Samci koal vydávají během rozmnožování zvláštní bručivé zvuky s velmi nízkou frekvencí (průměrná hodnota 27 Hz), která je 20krát nižší, než...
 

Divocí koněuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 484, 2015/9
Pravěcí umělci, kteří svými výtvory zdobili stěny jeskyň, měli pravdu. A teď to dokázaly genetické analýzy: Divocí koně byli hnědáci. Zažitý názor...
 

Morfologická výbava plejtváků na filtraci

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 378, 2015/7
Velryby mají výrazně prohnutou hlavu s dlouhými kosticemi, což jim při pomalém proplouvání umožňuje velmi efektivní filtraci drobné kořisti....
 

Zakrslost afrických antilopek vznikla dvakrát

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 379, 2015/7
Antilopka trpasličí (Neotragus pygmaeus), antilopka pižmová (N. moschatus) a antilopka zakrslá (N. batesi) jsou opravdu trpasličí formy v rámci...
 

Proč si pořizovat opancéřovanou páteř?

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 51, 2014/1
O podivnosti rejskovce pancéřového byla ve Vesmíru řeč nedávno (86, 683, 2007/11) a aktuálně se o něj znovu zvýšil zájem, neboť v Demokratické...
 

Jak lovil vakovlk?

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 659, 2013/12
Při vhodném mezidruhovém srovnání způsobu života a morfologie daných druhů lze s pomocí určitých morfologických znaků odhadnout fungování...
 

Vymřeli prasloni rodu Palaeoloxodon až před 3000 lety?

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 595, 2013/11
Kdybychom se vrátili do evropského a asijského středního a pozdního pleistocénu, mohli bychom narazit na dva základní typy chobotnatců:...
 

Je velryba malá žijícím zástupcem čeledi Cetotheriidae?

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 597, 2013/11
Velryba malá (Caperea marginata) patří mezi nejméně známé kytovce a dalo by se říct, že i mezi ty nejzvláštnější. Je totiž velmi osobitá – nese...
 

Specializace jeskynních hyen

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 531, 2013/10
Vyhynulá hyena jeskynní (Crocuta spelaea) je blízce příbuzná (možná blíže, než jsme si dokázali představit) africké hyeně skvrnité (Crocuta...
 

Dřívější dělení nik u sirén

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 533, 2013/10
Dnešní druhy sirén (dugong, kapustňáci) žijí v odlišných regionech, takže se ve volné přírodě nepotkávají. Z fosilního záznamu však známe z různých...
 

Tibetský původ srstnatých nosorožců?

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 534, 2013/10
Mnozí savci Tibetské náhorní plošiny bývají považováni za velmi specializované a oproti svým nejbližším příbuzným jsou výrazně odlišné formy –...
 

Šířili tuberkulózu tuři a ovce doby ledové?

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 127, 2013/3
Prodělaná tuberkulóza způsobená Mycobacter tuberculosis bývá poznatelná na kostech, třeba na záprstních kůstkách. Analýza kostí šelem a především...
 

Ne každé bradavičnaté prase je prase bradavičnatéuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 142, 2013/3
Africká bradavičnatá prasata (rod Phacochoerus) patří k nejspecializovanějším a možná i nejvýstřednějším zástupcům prasatovitých. Mají výrazné...
 

Jak žil obří baleárský plch?

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 67, 2013/2
Na řadě ostrovů můžeme pozorovat, že se zde velká zvířata zmenšují (často jim nic jiného nezbylo, pokud chtěla přežít, typicky se tak dělo u...
 

Původ lebeční asymetrie kytovců

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Kytovcům příbuzní sudokopytníci a velryby (= kosticovci) mají symetrickou lebku, ozubení kytovci (např. kosatka, delfíni, sviňuchy) ji mají naopak...
 

Plíživý pokles východoafrických savců

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 69, 2013/2
Relativní politická stabilita některých východoafrických států (Keňa, Tanzanie) se pozitivně projevuje na zájmu turistů o přírodní bohatství těchto...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné