ARCDATA konference 2021

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se věnuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec, kde kromě jiného koordinuje odbornou Komisi pro ovce a kozy (Caprini) při Unii českých a slovenských zoologických zahrad.

Počet článků: 240

Genetika yettiů

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 191, 2016/4
Žijeme ve velmi zajímavé době bouřlivého rozvoje biologických věd, včetně zoologie, a spousta vědeckých přání je snadno splnitelná. Zvířata tajemná...
 

Komerční lov velkých šelem

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 132, 2016/3
Komerční lov ohrožených druhů, ať na soukromých farmách, či přímo v chráněných oblastech, je vnímán jako jeden z pragmatických a poměrně...
 

Zvláštní přesmyk chobotnatců z rostlin C4 na C3 rostliny

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 71, 2016/2
Pomocí izotopové analýzy zubů je možné odhadnout potravu daného zvířete, například striktní býložravost, všežravost nebo masožravost, u býložravců...
 

Užitečný portál o ochraně přírody

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 7, 2016/1
Rozmach ochranářských snah jde ruku v ruce s jejich medializací a může tak činit tyto aktivity částečně nepřehlednými. Dané informace mohou být...
 

Když přílišná péče škodí

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 666, 2015/12
Lejsčík chathamský (Petroica traversi) obývající Chathamovy ostrovy u Nového Zélandu patří mezi nejohroženější druhy pěvců. Byl dokonce považovaný...
 

Vysadit tapíry na Borneo?

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 598, 2015/11
Tapíři jsou učebnicovým příkladem vikariantního rozšíření (původní souvislý areál se rozpadl na několik areálů menších) – na konci třetihor se...
 

Nečekaná genetická rozmanitost okapi

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 598, 2015/11
Po genetické analýze žiraf se podobného vyhodnocení dočkala okapi a výsledky jsou v řadě aspektů nečekané. Překvapivá je především míra genetické...
 

Co je nového u nosorožců?uzamčeno

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 607, 2015/11
Minulý rok a začátek toho letošního byl z hlediska nosorožců v několika aspektech zásadní a zprávy převážně pesimistické byly prokládány...
 

Divoký kůň nebyl šedivý

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 644, 2015/11
Reakce autorů článku Divocí koně. Geny promluvily, byli to hnědáci. (Vesmír 94, 484, 2015/9) na komentář Evžena Kůse (Vesmír 94, 642, 2015/11)....
 

Nejvzácnější ptáci světa

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 656, 2015/11
Knih o vzácných a ohrožených druzích je nepočítaně, což je někdy dáno jejich zajímavostí, ale částečně i samotnou vzácností. To je patrné zvláště u...
 

Další popis primáta z fotografie

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 534, 2015/10
Když komise pro zoologickou nomenklaturu posvětila popis kipundžiho z Tanzánie (2005), bylo otázkou, zda tento precedens bude použit u dalších...
 

Osobitost timálky skvrnité

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 534, 2015/10
Elachura formosa, česky timálka skvrnitá, je malý skvrnitý pěvec (10 cm i s relativně krátkým ocasem), horní polovinu těla má tmavší, hnědou, která...
 

Jsou zoologické zahrady Noemovými archami?

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 536, 2015/10
Moderní zoologické zahrady mají celou řadu funkcí – chov zvířat, jejich výzkum, vzdělávací aspekt (i ve smyslu, že návštěvníci díky nim získají...
 

Srovnání fylogeografií asijských koček

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 470, 2015/9
Porovnání fylogeografických struktur více druhů umožňuje rekonstruovat biogeografické fenomény, které na druhy v minulosti působily. Nyní máme k...
 

Jak Egypt přišel o své savce?

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 471, 2015/9
Oblast dnešní Sahary prodělala v posledních tisíciletích obrovskou proměnu od savanového prostředí na prostředí pouštní, o čemž se můžeme názorně...
 

Zvláštní vokalizace koal

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 472, 2015/9
Samci koal vydávají během rozmnožování zvláštní bručivé zvuky s velmi nízkou frekvencí (průměrná hodnota 27 Hz), která je 20krát nižší, než...
 

Divocí koněuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 484, 2015/9
Pravěcí umělci, kteří svými výtvory zdobili stěny jeskyň, měli pravdu. A teď to dokázaly genetické analýzy: Divocí koně byli hnědáci. Zažitý názor...
 

Morfologická výbava plejtváků na filtraci

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 378, 2015/7
Velryby mají výrazně prohnutou hlavu s dlouhými kosticemi, což jim při pomalém proplouvání umožňuje velmi efektivní filtraci drobné kořisti....
 

Zakrslost afrických antilopek vznikla dvakrát

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 379, 2015/7
Antilopka trpasličí (Neotragus pygmaeus), antilopka pižmová (N. moschatus) a antilopka zakrslá (N. batesi) jsou opravdu trpasličí formy v rámci...
 

Proč si pořizovat opancéřovanou páteř?

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 51, 2014/1
O podivnosti rejskovce pancéřového byla ve Vesmíru řeč nedávno (86, 683, 2007/11) a aktuálně se o něj znovu zvýšil zájem, neboť v Demokratické...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné